A r c h i d i e c e z j a   P o z n a ń s k a
image1 image2 image3

Kolęda

PRZYPOMNIENIE,

proszę w domach przygotować stół z obrusem, krzyż, świece i Pismo Św. oraz naczynie z wodą święconą wraz z kropidłem. Wodę święconą można zabrać z kruchty kościoła.

Odwiedziny kolędowe pozwalają na osobistą i rodzinną modlitwę z kapłanem, poświecenie domu i jego mieszkańców

Odwiedziny służą również wzajemnemu poznaniu się duszpasterza z parafianami i podjęciu rozmowy przede wszystkim dotyczącej życia religijnego.

Według zwyczaju polskiego, rodzina przyjmująca duszpasterza, jeśli ma ku temu warunki, składa okolicznościową ofiarę jako wsparcie materialne swojej parafii. Tę ofiarę można przekazać bezpośrednio kapłanowi lub w kościele z informacją na kopercie, że to dar z okazji kolędy.

Bardzo dziękuję odwiedzonym dotąd przeze mnie Parafianom za otwarte serca, za gościnę i poczęstunek. Proszę o zgłoszenie propozycji posiłku wcześniej, jeden lub dwa dni przed pójściem na kolędę , tak aby można było lepiej zaplanować kolędowanie.

2023  Parafia pw. NMPiWS w Michorzewie - Archidiecezja Pozna__ska  globbers joomla templates