A r c h i d i e c e z j a   P o z n a ń s k a
image1 image2 image3

Grupy parafialne

Drodzy Parafianie!

Wspólnoty świeckich są istotną częścią Kościoła na przełomie tysiącleci — twierdzi Jan Paweł II. W nich katolicy pogłębiają swoją wiarę i uczą się żyć nią na co dzień, uzyskują chrześcijańską formację oraz nieustannie odnawiają Kościół. Są one środowiskiem, w którym kształtują się prawe sumienia ludzi odpowiedzialnych, umiejących dokonywać właściwych wyborów moralnych, żyć uczciwie. Pomagają katolikom świeckim odkryć ich miejsce we wspólnocie Kościoła, a udział w proponowanej przez nie formacji prowadzi do bliższego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem. Dlatego osoby zaangażowane w ruchach i stowarzyszeniach katolickich są bardziej niż inni otwarte na potrzeby bliźnich i chętnie włączają się w działalność społeczną i charytatywną. Rozwój różnorodnych zrzeszeń katolickich został określony jako „wiosna Kościoła”.*

Z radością przekazujemy Wam, Drodzy Parafianie informacje na temat grup, które działają w naszej Wspólnocie.

Prosimy wybrać z prawej strony w Menu interesującą grupę i zapoznać się z informacjami.

* W tekście wykorzystano fragment artykułu: "WIOSNA KOŚCIOŁA TRWA" autorstwa Wiesławy Dąbrowskiej-Macura

2023  Parafia pw. NMPiWS w Michorzewie - Archidiecezja Pozna__ska  globbers joomla templates