A r c h i d i e c e z j a   P o z n a ń s k a
image1 image2 image3

Intencje mszalne na rok 2023

Zestawienie intencji: Pw Najświętszej Maryi Panny i Wszystkich Świętych

 

Data i miesiąc

Dzień tygodnia

Godzina

W intencji

27 maja 2023

sobota

18:00

Za śp. Henrykę Kałek i Joannę Manyś z okazji Dnia Matki oraz za śp. Mirosława Kałka i Daniela Manysia.

27 maja 2023

sobota

18:00

Za śp. Jana Plewę w 20 rocznicę śmierci; za śp. Anielę Konior z okazji imienin i zmarłych z rodziny Bedników i Kaweckich .

27 maja 2023

sobota

18:00

Za śp. Irenę Grochowską w 9 rocznicę śmierci i z okazji Dnia Matki.; Sp. Janinę Kałek z okazji Dnia Matki; Śp. Tadeusza Grochowskiego w 36 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin

27 maja 2023

sobota

18:00

Za śp. Czesławę Wiśniewską z okazji Dnia Matki..

27 maja 2023

sobota

18:00

Za śp. Krystynę Drąg z okaji Dnia Matki

27 maja 2023

sobota

18:00

Za śp. Joannę, Floriana z okazji imienin i Dnia Matki, oraz zmarłych z rodzin Królików, Jankowskich, Kuczów, Glinków i zmarłego Mariana Musiała.

27 maja 2023

sobota

18:00

Za śp. Irenę Kruszelnicką w 2 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Kruszelnickich.

28 maja 2023

niedziela

09:00

Za śp. Helenę, Edwarda Stefańskich zmarłych z rodziny Stefańskich i Dudków; Grzegorza Liska, Zenona Binasia i Ryszarda Lemańskiego.

28 maja 2023

niedziela

09:00

za śp. Jadwigę Prętką od rodz. Michalaków

28 maja 2023

niedziela

09:00

W intencji Norberta z okazji 18 rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski z z prośpą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., zdrowie, opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia

28 maja 2023

niedziela

09:00

za śp. Jana Waligórskiego od córki Sylwii

28 maja 2023

niedziela

11:00

Uroczystość Pierwszej Komuni św.

29 maja 2023

poniedziałek

18:00

W rocznicę sakramentu małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny.

29 maja 2023

poniedziałek

18:00

Za śp. Aniele i Stanisława Drobników oraz zmarłych z rodziny Woźniaków, Królików i Drobników.

30 maja 2023

wtorek

18:00

 

31 maja 2023

środa

18:00

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Filipa z okazji 1 urodzin z prośbą o dalszą opiekę Bożą, dary Ducha Świętego i zdrowie dla całej rodziny.

1 czerwca 2023

czwartek

18:00

za śp. Wojciecha Nowaka od Grażyny Grygier

1 czerwca 2023

czwartek

18:00

za śp. Stanisława Kaczmarka od chrześniaczki Agnieszki z rodziną

2 czerwca 2023

piątek

18:00

za śp. Piotra Olechowskiego od córki Sylwi z rodziną

3 czerwca 2023

sobota

18:00

Za śp. Bronisława Leśniewskiego i zmarłych z rodzin Łuczaków, Guzowskich, Aniołów intencja od córki Jadwigi z rodziną.

3 czerwca 2023

sobota

18:00

Za śp. Genowefę, Józefa, Kazimierza, Teresę Henicz; Joannę, Feliksa, Romana Nowackich.

4 czerwca 2023

niedziela

09:00

Za śp. Teresę i Jacka Dziurlów, Wiktorię, Franciszka Rychlów; w 2 rocznicę śmierci Jana Dziurli i zmarłych z rodzin.

4 czerwca 2023

niedziela

09:00

za śp. Jadwigę Prętką od Janusza Pustkowiaka z rodziną

4 czerwca 2023

niedziela

09:00

za śp. Joannę Nowak od wnuka Michała z rodziną

4 czerwca 2023

niedziela

09:00

za śp. Jana Waligórskiego od córki Anety

4 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za Parafian

4 czerwca 2023

niedziela

13:00

z okazji 60 rocznicy kapłaństwa ks. Zbigniewa Kaliny i 30 rocznicy kapłaństwa ks. proboszcza

5 czerwca 2023

poniedziałek

09:00

za śp. Zygfryda Tomalę w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Tomala, Popiałkiewicz oraz Dorotę Kaźmierczak

5 czerwca 2023

poniedziałek

18:00

Za śp. Krzysztofa Mazura w 6 rocznicę śmierci; Bronisławę, Franciszka i Krzysztofa Mazurów i zmarłych z rodziny.

6 czerwca 2023

wtorek

09:00

 

7 czerwca 2023

środa

18:00

Za śp. Emilię Piechotę w 7 rocznicę śmierci; Bolesława Piechotę i zmarłych z rodziny; Zofię Janasik, Bronisława Walle oraz Zenona Lorenca.

8 czerwca 2023

czwartek

10:00

za Parafian

9 czerwca 2023

piątek

18:00

za śp. Albina Janygę w 10 r. śm.

10 czerwca 2023

sobota

18:00

za śp. Jana Waligórskiego od syna Krzysztofa z rodziną

10 czerwca 2023

sobota

18:00

za śp. Danute Gabską od sasiadów bloku nr 8

10 czerwca 2023

sobota

18:00

w int. Łucji z okazji "Roczku"

10 czerwca 2023

sobota

18:00

Za śp. Stanisława Kaczmarka.

11 czerwca 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

11 czerwca 2023

niedziela

11:00

W 2 rocznicę śmierci Henryki Kałek oraz za śp. Mirosława Kałka

11 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Piotra Rakowskiego w 21 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin  Rakowskich, Marszałków, Kinolów, Gąsiorowskich, Osińskich.

11 czerwca 2023

niedziela

11:00

za śp. Lilię Razik od Anieli Razik z rodz. z Wszołowa

11 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Franciszkę, Ignacego Korytowskich; Joannę, Franciszka Kudłaszyków; Helenę, Jana Wegnerów i zmarłych z rodziny

12 czerwca 2023

poniedziałek

18:00

za śp. Waldemara Górkę w 10 r. śm. i zm. z rodz. Górków i  Guzików

13 czerwca 2023

wtorek

18:00

Za śp Władysława Komorowskiego w 1 rocznicę śmierci.

14 czerwca 2023

środa

18:00

 

15 czerwca 2023

czwartek

18:00

Za śp. Zbigniewa Piechockiego w 2 rocznicę śmierci; Irenę, Edwarda Waszczuków; Helenę Józefa, Zenona Hermannów; Janinę Andrzejewską;Józefa, Ignacego, Jadwigę Piechockich; Józefa Mielcarka; Pelagię, Michała Nowaków; Księży Kazimierza Sierpowskiego, Bogdana Wąsowicza, Zbigniewa Grussa, Sergiusza Borszczowa oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

15 czerwca 2023

czwartek

18:00

za śp. Joannę Nowak od wnuczek Magdaleny i Eweliny z rodzinami

15 czerwca 2023

czwartek

18:00

za śp. Jana Waligórskiego od Sióstr Urszulanek z Łęczycy

16 czerwca 2023

piątek

18:00

Za śp. Danutę Najdek w 18 rocznicę śmierci; Halinę Wojciechowską; Helenę, Stanisława Stefańskich; Zenona, Władysławę, Kazimierza Koniecznych.

16 czerwca 2023

piątek

18:00

za śp. Piotra Olechowskiego od córki Katarzyny z rodziną

17 czerwca 2023

sobota

18:00

Za śp.  Joannę, Władysława Haładudów; Jana Woźnego oraz  za zmarłych z rodzin Haładudów, Sierarztów, Garczaków, Flisiewiczów

17 czerwca 2023

sobota

18:00

za śp. Joannę Nowak od szwagierki Joanny

17 czerwca 2023

sobota

18:00

Za śp. Kazimierza Strzelczaka w 47 rocznicę śmierci ; Irenę Strzelczak, Marcina Komina, Halinki Bruch oraz zmarłych z rodzin Sobierajów, Kudłaszyków i Strzelczaków.

17 czerwca 2023

sobota

18:00

za śp. Jana Waligórskiego od Lidii i Sławomira Kałków

18 czerwca 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

18 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Marię, Bronisława, Piotra, Zenona, Józefa, Damiana Nyklów; Janinę Woźniak; Cecylię, Feliksa, Mariana, Antoniego, Franciszka, Bronisławę, Krzysztofa, Bogumiła Mazurów; Michalinę, Franciszka Dominiaków, Zdzisława Rucińskiego.

18 czerwca 2023

niedziela

11:00

W rocznicę ślubu Katarzyny i Przemysława z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

18 czerwca 2023

niedziela

11:00

za śp. Jadwigę Prętką od Marysi i Grzegorza Kasperczaków

18 czerwca 2023

niedziela

11:00

za śp. Wojciecha Nowaka od Magdaleny i Rafała

19 czerwca 2023

poniedziałek

18:00

 

20 czerwca 2023

wtorek

09:00

Z okazji 10 urodzin Wiktorii, dziękując Panu Bogu i matce Najświętszej za dar życia z prośbą o Bożą opiekę proszą rodzice oraz dziadkowie.

21 czerwca 2023

środa

18:00

za śp. Jadwigę Prętką

21 czerwca 2023

środa

18:00

za śp. Stanisława Kaczmarka od brata Piotra z rodziną

22 czerwca 2023

czwartek

18:00

za śp. Wojciecha Nowaka od Moniki i Tomka

23 czerwca 2023

piątek

08:00

Msza św. na zakończenie roku szk. w Trzciance

23 czerwca 2023

piątek

10:00

Msza św. na zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023

piątek

18:00

Za śp. Tadeusza Grochowskiego z okazji Dnia Ojca; śp Irenę Grochowską, Janinę Kałek i zmarłych z rodzin

23 czerwca 2023

piątek

18:00

Za śp. Zenona Kaczmarka z okazji imienin i Dnia Ojca oraz za Stanisława Łukaszewskiego z okazji Dnia Ojca.

23 czerwca 2023

piątek

18:00

Za śp. Stefana Perza, Józefata Lewandowskiego z okazji Dnia Ojca i za duszę w czyśćcu cierpiące..

24 czerwca 2023

sobota

14:00

75-lecie OSP. Msza św. w Trzciance

24 czerwca 2023

sobota

18:00

Za śp. Mirosława Kałka; Daniela Manysia i Eugeniusza Kostaniaka z okazji Dnia Ojca oraz za śp. Henrykę Kałek

24 czerwca 2023

sobota

18:00

Za sp. Stanisława Nowaka z okazji Dnia Ojca.

24 czerwca 2023

sobota

18:00

Za śp. Adama Wieczorka z okazji Dnia Ojca.

24 czerwca 2023

sobota

18:00

Za śp, Marka Mikołajczaka z okazji Dnia Ojca od dzieci

24 czerwca 2023

sobota

18:00

Za śp. rodziców Władysławę i Jana z okazji imienin i rocznic śmierci; Janusza, Leona, Mariusza, Jana, Walentynę Szoferów; Helenę Gola, Katerzynę Pawłowską, Cecylię Ludwika Szoferów, Walerię, Bronisława Basińskich i zmarłych z rodziny.

24 czerwca 2023

sobota

18:00

Za sp. Antoniego i Stanisławę Kapelskich, Annę i Bernarda Lubików oraz Edmunda i Teresę Mołdrzyków.

24 czerwca 2023

sobota

18:00

za śp. Jana Waligórkiego z okazji imienin

25 czerwca 2023

niedziela

09:00

Za Parafian.

25 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Zbigniewa Dziamskiego z okazji Dnia Ojca.

25 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Zbigniewa Wiśniewskiego z okazji Dnia Ojca.

25 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za zmarłych z rodzin: Roszkiewiczów, Stachowiaków, Puśleckich, Krzyżaniaków, Kominów, Elżbiety Macioszek, Czesławy, Marii i Antoniego Kalinów, ks Bogdana Wąsowicza, ks. Kazimierza Heruda, ks. kan. Kazimierza Sierpowskiego.

25 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Marię, Kazmierza Kamyszków, Anielę Stanisława Sobierajów, Stanisława Fagasika, Emilię Reich i zmarłych z rodzin.

25 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Łucjana Orzuka w 10 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodzin Orzuków, Rudanieckich i Rudnickich.

25 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Stanisława Galasa z okazji Dnia Ojca; za śp. Marię, Ignacego Galasów, Mariannę, Jana Boinskich.

25 czerwca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Wacława Kaczmarka i jana Szymańskiego w Dniu Ojca oraz o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

26 czerwca 2023

poniedziałek

18:00

za śp. Jadwigę Prętką od Danki Referment z rodziną

27 czerwca 2023

wtorek

09:00

Za śp. Władysławę, Józefa Najdek, zmarłych z rodziny Michalskich, Józefowskich, Konopackich; Felicję Piotrowicz i duszę w czyśćcu cierpiące.

27 czerwca 2023

wtorek

09:00

Za śp. Władysława Błaszyka.

27 czerwca 2023

wtorek

09:00

Za śp. Teresę Jastrzębską w 1 rocznicę śmierci i Kazimierza Jastrzębskiego.

28 czerwca 2023

środa

18:00

Za śp. Jerzego Świtałę w 3 rocznicę śmierci; Władysława Komorowskiego, Leona Świtałę; Stefanię, Franciszka Kasperczaków oraz za zmarłych z rodzin Nandków i Komorowskich

28 czerwca 2023

środa

18:00

W 28 rocznicę śmierci Marii Klupś i zmarłych z rodziny.

28 czerwca 2023

środa

18:00

Za śp. Leona z okazji imienin oraz Cecylię, Ludwika, Józefa, Władysławę, Jana, Janusza Szoferów, Helenę, Antoniego Mateckich i zmarłych z rodziny.

29 czerwca 2023

czwartek

18:00

w 48 rocznicę sakramentu małzeństwa z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny.

29 czerwca 2023

czwartek

18:00

w int. ks. proboszcza z okazji imienin

30 czerwca 2023

piątek

18:00

Za śp. Józefa, Franciszkę, Jana, Józefa Hermanów; Joannę, Józefa, Marię, Wojciecha Judków i zmarłych z rodzin Hermanów, Judków i Zimnych.

1 lipca 2023

sobota

19:00

Z okazji 33 urodzin Alberta w podziękowaniu Panu Bogu za dar życia, z prośbą do serca Pana Jezusa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy o powrót do zdrowia i błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej.

1 lipca 2023

sobota

19:00

Z okazji 25 rocznicy ślubu Justyny i Andrzeja z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla jubilatów i człej rodziny; Z okazji urodzin, imienin i Dnia Ojca śp. Zenina, zmarłych z rodziny Nowaków, Woźniaków, Andrzeja Pestki, ks. Bogdana Wąsowicza i duszę w czyśćcu cierpiące.

1 lipca 2023

sobota

19:00

Za śp. Bernarda Henklewskiego i Franciszka Bartoszewskiego w 49 rocznicę śmierci; Krystynę i Józefa Stasiaków, Konstantego, Cecylię, Józefa, Czesława, Małgorzatę, Ryszarda, Michała, Antoninę, Cecylię, Stanisława i Violettę.

1 lipca 2023

sobota

19:00

za śp. Jadwigę Prętką od chrzesniaczki Pauliny z rodziną

2 lipca 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

2 lipca 2023

niedziela

11:00

za śp. Lilię Razik od od rodz. Majchrzaków z Blizanowa i szwagierki Kazimiery

2 lipca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Gracjana w rocznicę śmierci, Genowefę Świadek; Marię i Kazimierza Kamyszków; Anielę i Stanisława Sobierajów i zmarłych z rodzin Świadków, Kupków, Kamyszków i Lasików.

2 lipca 2023

niedziela

11:00

za sp. Piotra Olechowskiego od wnuczki Dominiki

2 lipca 2023

niedziela

11:00

za śp. Jana Waligórskiego od córki Lidii

3 lipca 2023

poniedziałek

19:00

 

3 lipca 2023

poniedziałek

19:00

za śp. Dorotę Kaźmierczak w 2 rocznicę śmierci

4 lipca 2023

wtorek

09:00

 

5 lipca 2023

środa

19:00

 

6 lipca 2023

czwartek

19:00

 

7 lipca 2023

piątek

19:00

Za.śp. Jana w rocznicę śmierci i Annę Najdków; Mariana Kacmarka.

8 lipca 2023

sobota

19:00

Za śp. Adama Cichego w 25 rocznicę śmierci; Mariana, Lidię, Antoniego, Antoninę Cichych; Bronisławę, Michała, Glinków; Jerzego Toporka; Leszka Spychałę.

8 lipca 2023

sobota

19:00

Za śp. Ludwika Szofera i Stanisławy Kaźmierczak w rocznicę śmierci; Cecylię, Jadwigę, Marcina, Leona, Józefa Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Janinę, Józefa Wojciecha Wróblewskich i zmarłych z rodzin Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Kaczmarków, Hermanów, Wieczorków, ks. Bogdana Wąsowicza, Czesławę Kalinę.

8 lipca 2023

sobota

19:00

za śp. Jana Waligórskiego od syna Krystiana

9 lipca 2023

niedziela

09:00

Za śp. Eugeniusza Figasa; Beatę Wieczorek,; Wiktorię, Władysława, Jana Chudych; Stanisławę Kolasińską.

9 lipca 2023

niedziela

09:00

Za śp. Agnieszkę i Władysława Obstów; Janinę i Stanislawa Świderskich i za zmarłych z rodzin Obstów, Świderskich,Nowaków i Wolnych.

9 lipca 2023

niedziela

09:00

Za śp. Agnieszkę i Władysława Obstów; Janinę i Stanisława Świderskich oraz za zmarłych z rodzin Obstów, Nowaków, Wolnych i Świderskich

9 lipca 2023

niedziela

09:00

Za śp. Przemysława Przeniczkę, Łucję, Albina, Marka, Bogusława Urbaniaków.

9 lipca 2023

niedziela

09:00

Za śp. Damiana Kandulskiego w dniu urodzin od dziadków Teresy i Bogdana.

9 lipca 2023

niedziela

11:00

Za Parafian.

10 lipca 2023

poniedziałek

19:00

za śp. Joannę Nowak od rodz. Rajewiczów

11 lipca 2023

wtorek

09:00

 

12 lipca 2023

środa

19:00

 

13 lipca 2023

czwartek

19:00

 

14 lipca 2023

piątek

19:00

 

15 lipca 2023

sobota

19:00

Za śp, Henrykę Kałek  z okazji imienin, oraz za śp. Mirosława Kałka; Martę, Wiktora Dobruckich; Marię, Mariana Piechockich; Barbarę, Stefana Pazgratów.

15 lipca 2023

sobota

19:00

Za śp. Jacka Dziurlę w 14 rocznicę śmierci; Teresę Dziurlę i zmarłych z rodziny.

15 lipca 2023

sobota

19:00

za śp. Andrzeja i Władysławę Lidwinów

16 lipca 2023

niedziela

09:00

Za Parafian.

16 lipca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Marię Chudą w rocznicę śmierci, Mariolę Piechotę, Marię Miałkas i zmarłych z rodziny;S. Dominikę Chudą, Czesława Adamczaka, Helenę, Władysława Piechotów, Agnieszkę, Ludwika Kaczmarków.

16 lipca 2023

niedziela

11:00

za śp. Jadwigę Prętką od rodz. Łanoszków

16 lipca 2023

niedziela

11:00

za śp. Michała Makowskiego od córki Katarzyny z rodziną i babcią Anną

17 lipca 2023

poniedziałek

19:00

Za śp.Mariana, Ryszarda Piechockich w rocznicę śmierci; Marię Piechocką

18 lipca 2023

wtorek

09:00

 

19 lipca 2023

środa

19:00

za sp. Piotra Olechowskiego od Rodz. Kamyszków i Fagasików

20 lipca 2023

czwartek

19:00

Za śp. Czesława Adamczaka z okazji imienin i zmarłych z rodzin Adamczaków, Kaczmarków, Piechotów, Chudych i Wacława Wawrzyniaka.

20 lipca 2023

czwartek

19:00

Za śp. Czesława Dziamskiego z okazji imienin

20 lipca 2023

czwartek

19:00

za śp. Czesława Wieczorka z okazji Imienin.

21 lipca 2023

piątek

19:00

za śp. Jadwigę Prętką

22 lipca 2023

sobota

19:00

Za śp. Andrzeja, Bernarda, Marię Liberskich; Stanisława Szulca; Stanisława Rusiłowskiego; Leona Pawłowskiego; Mariana Kasperczaka; Cecylię, Stanisława Górskich; Elżbietę Macioszek; Janinę, Mieczysława Kaczmarków; Antoniego, Stanisławę, Jana Zarzyckich; Irenę Musiał; Zmarłych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, dobrodziejów orza za dusze w czyśćcu cierpiące.

22 lipca 2023

sobota

19:00

Z okazji 35 urodzin dziękując Panu Bogu za otrzymane łaski i prosząc o dalsze błogosławieństwo i opiekę Matki Bozej dla całej rodziny.

22 lipca 2023

sobota

19:00

Za śp. Przemysława Kucharskiego. Intencja od Wioletty i Krzysztofa Stariatów .

22 lipca 2023

sobota

19:00

O Błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

23 lipca 2023

niedziela

09:00

Za Parafian.

23 lipca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Czesławę  z okazji imienin i Zbigniewa Wiśniewskich.

23 lipca 2023

niedziela

11:00

W 6 rocznicę śmierci Michała Drobnika i zmarłych z rodziny Drobników, Andrzejewskich, Kubiaków;  Krystynę Bajer i za duszę w czyśćcu cierpiące.

23 lipca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Stanisława Dziamskiego w 37 rocznicę śmierci; Zbigniewa Dziamskiego w 13 rocznicę śmierci; Irenę Dziamską w 8 rocznicę śmierci i za zmarłych z roodzin Pasieków i Dziamskich.

24 lipca 2023

poniedziałek

19:00

Za śp. Anielę, Kazimierza Marciniaków; Martę, Walentego Olenderków; ; Mariannę, Stanisława Piglanów; Krystynę, Stanisława Szoberów oraz zmarłych z rodzin Pawlikowskich i Marciniaków.

25 lipca 2023

wtorek

09:00

 

26 lipca 2023

środa

19:00

za śp. Joannę Nowak od rodziny Opalów

26 lipca 2023

środa

19:00

za śp. Piotra Olechowskiego od siostry z rodziną

26 lipca 2023

środa

19:00

Za śp. Grażynę Wieczorek i zmarłych z rodziny Wieczorków i Świadków; śp. Helenę Kaczor, Franciszka Radnego, Genowefę, Edwarda Szymoników; śp. ks. Kazimierza Sierpowskiego, ks. kan. Zbigniewa Grussa i za wszystkie duszę w czyśćcu cierpiące.

27 lipca 2023

czwartek

19:00

Za śp. Damiana Kandulskiego w 9 rocznicę śmierci od rodziców i sióstr.

28 lipca 2023

piątek

19:00

 

29 lipca 2023

sobota

19:00

W rocznicę śmierci Stefana Kałka, Wiktorii Dawiec oraz za śp. Krystynę, Zofię, Franciszkę, Franciszka, Mikołaja, Stanisława Kałków; Stefana, Krzysztofa, Annę, Józefa, Annę, Jana Dawców; Kunegundę, Józefa Podgórnych.

29 lipca 2023

sobota

19:00

Za śp. Władysławę i Mariana Nowaków oraz zmarłych z rodziny Nowaków

29 lipca 2023

sobota

19:00

za śp. Joannę Nowak od rodz. Piechockich, Gawronów i Geislerów

30 lipca 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

30 lipca 2023

niedziela

11:00

W rocznicę śmierci Czesława, Cecylii, Józefa, Konstantego Opalów, Władysławy, Jana, Emilii Dziamskich; Zmarłych z rodzin Kałków i Golińskich oraz Bernardyna Nowaka, Lecha Łosia i Karola Lubika.

30 lipca 2023

niedziela

11:00

za śp. Jadwigę Prętką od rodz. Maniów

30 lipca 2023

niedziela

11:00

Za śp. Wacława Kaczmarka w 8 rocznicę śmierci, za śp. Rozalię Szmańska w 22 rocznicę śmierci,  Jana Szymańskiego oraz za zmarłych z rodzin Szymańskich, Skrobańskich, Klichowskich i Sitków.

31 lipca 2023

poniedziałek

19:00

 

1 sierpnia 2023

wtorek

09:00

 

2 sierpnia 2023

środa

19:00

za śp. Antoniego Kałka z rodziną

3 sierpnia 2023

czwartek

19:00

Za śp. Franciszka Kapelskiego w 10 rocznicę śmierci.

3 sierpnia 2023

czwartek

19:00

za śp. Joannę Nowak od rodz. Kałków, Kostaniaków i Manysiów

4 sierpnia 2023

piątek

19:00

Za śp. Franciszka Kaczmarka w 37 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Kaczmarków, Łukaszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

5 sierpnia 2023

sobota

19:00

 

5 sierpnia 2023

sobota

19:00

za śp. Stanisławę, Stanisława, Ryszarda, Halinę, Tadeusza, Gabrielę, Marka Mikołajczaków, Cecylię, Jana, Jana, Marka, Stanislawa Jarmużków

6 sierpnia 2023

niedziela

09:00

Za Parafian...

6 sierpnia 2023

niedziela

11:00

Za zmarłych z rodzin: Roszkiewiczów, Stachowiaków, Puśleckich, Krzyżaniaków, Kominów, Elżbiety Macioszek, Czesławy, Marii i Antoniego Kalinów, ks Bogdana Wąsowicza, ks. Kazimierza Heruda, ks. kan. Kazimierza Sierpowskiego.

6 sierpnia 2023

niedziela

11:00

Za śp. Mariannę w 13 rocznicę śmierci, Andrzeja Wawrzyniaków; Krystynę w 20 rocznicę śmierci, Stanisława Szoberów; Stanisławę, Władysława, Janusza Drązkowiaków; Kazimierza Dziublewskiego; Krystynę, Stefana Roeslerów.

6 sierpnia 2023

niedziela

11:00

Za śp. Romana Katnera w dniu imienin: Zmarłych z rodziny Plewów, Dudków, Katnerów i Uryzajów

7 sierpnia 2023

poniedziałek

19:00

za śp. Piotra Olechowskiego od Bogdana Demela z żoną

8 sierpnia 2023

wtorek

09:00

 

9 sierpnia 2023

środa

19:00

 

10 sierpnia 2023

czwartek

19:00

za śp. Joannę Nowak od brata Franciszka z rodziną

11 sierpnia 2023

piątek

19:00

 

12 sierpnia 2023

sobota

19:00

Za śp. Zdzisława Gabliczaka w 2 rocznicę śmierci.

12 sierpnia 2023

sobota

19:00

Za zmarłych z rodzin Guzików, Nowaków, Tepprów, Hirszów, Jastrzębskich, Jędrzejczaków, Najdków i Kańdułów

12 sierpnia 2023

sobota

19:00

za śp. Piotra Olechowskiego od szwagra Janusza z żoną

13 sierpnia 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

13 sierpnia 2023

niedziela

11:00

za śp. Marię w 28 r. śmierci, Władysława Hermannów, zm. z rodz. Hermannów i Szofrów, Halinę i Ludzwika Dzięciołów

13 sierpnia 2023

niedziela

11:00

w int. Barbary i Mariana z okazji 40 rocznicy ślubu

13 sierpnia 2023

niedziela

11:00

w int. Katarzyny i Jakuba z okazji 10 rocznicy ślubu

14 sierpnia 2023

poniedziałek

19:00

 

15 sierpnia 2023

wtorek

09:00

Za śp. Mariana Kaweckiego z okazji imienin i zmarłych z rodziny .

15 sierpnia 2023

wtorek

09:00

Za śp. Czesławę, Zbigniewa, Czesława, Janinę, Franciszka, Helenę, Józefa, Kazimierza, Krzysztofa, Henryka, Władysławę, Marka, Sławomira, Mariana, Urszulę, Henryka Wiśniewskich; Danutę Hering, Stefana, Tomasza Piechockich; Jana Cerskiego, Honoratę, Bolesława Janickich i zmarłych z rodzin Simińskich i Majchrzaków.

15 sierpnia 2023

wtorek

09:00

Za Antoninę w rocznicę śmierci, Jana, Zygmunta Judków; Cecylię, Józefa, Konstantego, Czesława Opalów; Stefana Dudę; Bernardyna Nowaka; Karola Lubika i dusze w czuśćcu cierpiące.

15 sierpnia 2023

wtorek

11:00

Za Parafian

16 sierpnia 2023

środa

19:00

 

17 sierpnia 2023

czwartek

19:00

 

18 sierpnia 2023

piątek

19:00

W rocznicę śmierci Stanisława, Marianny Krupów; Leona, Józefy,Wiktori, Joanny, Czesławy, Władysława, Janusza, Kazimierza Wesołków; Stanisławę, Floriana Miałkasów; Ks. Bogdana Wąsowicza i zmarłych z rodziny Kasperczaków i Krupów.

18 sierpnia 2023

piątek

19:00

Za śp.Marię, Mariana, Ryszarda Piechockich .

18 sierpnia 2023

piątek

19:00

Za śp.  Emilię Reich w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

19 sierpnia 2023

sobota

19:00

Za śp. Franciszka w 43 rocznicę śmierci;Stefanię, Agnieszkę, Jana Kasperczaków; Helenę, Jana Jaroszczyków; Józefa i Walentynę Wierzbów; Leona i Jerzego Świtałów i zmarłych z rodzin Kasperczaków, Norków i Kucharzewskich

19 sierpnia 2023

sobota

19:00

Za śp Zofii, Heleny, Stefani, Bolesława, Emili, Zenona, Władyslawa Komorowskich; Jerzego Leona Świtałów oraz za zmarłych z rodzin Komorowskich i Najdków.

20 sierpnia 2023

niedziela

09:00

Za śp. Joannę Kawę w dniu imienin, Józefa Kawę i zmarłych z rodziny Kawów, Marciniaków, Kwaśnych i Dudków.

20 sierpnia 2023

niedziela

09:00

za śp. Piotra Olechowskiego od rodz. Rajewiczów i Sobisiaków09

20 sierpnia 2023

niedziela

11:00

za Parafian

21 sierpnia 2023

poniedziałek

19:00

Za śp. Jadwigę, Antoniego Demelów oraz zmarłych z rodziny Demelów, Łysiaków, Roszkiewiczów; śp. Bronisławę, Michała, Rafała, Henryka Glinków; śp. Lidię, Mariana, Adama Cichych; Halinę Makowską; Romualda Bajon

21 sierpnia 2023

poniedziałek

19:00

za śp. Jadwigę Prętką

22 sierpnia 2023

wtorek

09:00

 

23 sierpnia 2023

środa

19:00

 

24 sierpnia 2023

czwartek

19:00

Za śp. Zofię, Kazimierza, Romana Skorupskich oraz za zmarłych z rodziny Kocików i Skorupskich.

25 sierpnia 2023

piątek

19:00

Za śp. Ludwika z okazji imienin; Cecylię, Leona, Józefa, Jadwigę, Marcina, Władysławę, Jana, Janusza, Jana, Mariusza Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Helenę Gola, Katarzynę Pawłowską i zmarłych z rodzin Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Kaczmarków, Hermanów, Wieczorków, ks. Bogdana Wąsowicza, Czesławę Kalinę.

25 sierpnia 2023

piątek

19:00

za śp Aleksandra Kaźmierczak w rocznice śmierci, zmarłych z rodziny Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Szoferów, Mateckich oraz Justynę Kowalczak

26 sierpnia 2023

sobota

19:00

Za śp. Jana Woźnego z okazji urodzin i imienin oraz za  Joannę, Władysława Haładudów i teresę, śtanisława Woźnych.

26 sierpnia 2023

sobota

19:00

Za śp. Janusza Stariata w 3 rocznicę śmierci. Intencja od żony i syna. .

26 sierpnia 2023

sobota

19:00

W rocznicę ślubów wieczystych siostry Marii Sebastiany Kaczmarek, dziękując Panu Bogu za łaskę powołania, prosząc o światło Ducha Świętego na drodze służby Bogu i bliźniemu

27 sierpnia 2023

niedziela

09:00

Za śp. Stanisława w 22 rocznicę śmierci;Helenę Stefańską; Danutę Najdek; Halinę Wojciechowską; ; Zenona, Władysławę, Kazimierza Koniecznych.

27 sierpnia 2023

niedziela

09:00

W 2 rocznicę śmierci Mirosława Kałka oraz za śp. Henrykę Kałek.

27 sierpnia 2023

niedziela

14:00

Msza św. dożynkowa

28 sierpnia 2023

poniedziałek

19:00

za śp. Joannę Nowak od Janki i Jurka z rodziną

29 sierpnia 2023

wtorek

09:00

 

30 sierpnia 2023

środa

19:00

 

31 sierpnia 2023

czwartek

19:00

 

1 września 2023

piątek

18:00

 

2 września 2023

sobota

00:00

za śp.

2 września 2023

sobota

18:00

Za śp. Romana, Joannę,Stanisława Matuszczaków i zmarłych z rodziny; Zenona, Stanisława, Antoninę, Andrzeja Góreckich i zmarłych z rodziny; Lucynę, Martę, Antoniego Mrówków; zmarłych z rodzin Kleszczów i Lierów.

2 września 2023

sobota

18:00

W podziękowaniu Panu Jezusowi i Matce Bożej za kolejną wspólnie przeżytą rocznicę ślubu, za wszystkie otrzymane łaski i błogosławieństwo Boże w rodzinie z prosbą o dalsze błobosławieństwo Boże i opiekę na dalsze lata..

2 września 2023

sobota

18:00

Za śp. Mariana w 29 rocznicę śmierci, Teresę , Adama, Andrzeja, Jadwigę Wieczorków; Józefa, Stanisława Zimnych.

2 września 2023

sobota

18:00

Za śp. Krystynę Stasiak w 15 rocznicę śmierci oraz Bernarda, Józefa, Marię, Teresę, Bolesława.

2 września 2023

sobota

18:00

Za śp. Stefana Perza w dniu imienin i za Franciszka Perza.

2 września 2023

sobota

18:00

za śp. Ludwika w 2 r. śmierci, Halinę, Zuzannę, Czesława Dzięciołów, Marię, Władysława Hermannów

3 września 2023

niedziela

09:00

Za Parafian.

3 września 2023

niedziela

11:00

O miłosierdzie Boże dla śp. Leona Wesołka w 13 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodziny Wesołków i Krupów.

3 września 2023

niedziela

11:00

W rocznicę śmierci Janiny Kleszcz i zmarłych z rodziny Kleszczów, Matuszczaków i Sobisiaków oraz Irenę, Romana Troszczyńskich.

3 września 2023

niedziela

11:00

W 48 rocznicę ślubu z podziękowaniem Matce Bożej za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i pokój Boży w rodzinie; Za Oskara z okaji urodzin z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za wybór swojej drogi życiowej z prośbą o dalsze błogosławieństwo.

3 września 2023

niedziela

11:00

O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św, opiekę Matki Bożej dla Barbary i Waleriana z okazji 40 rocznicy sakramentu małżeństwa.

3 września 2023

niedziela

11:00

Za śp. Joannę, Agnieszkę, Jadwigę, Damazego, Hieronima, Stanisława, Wiesławy, Damazyna, Władysława Kujawskich; śp. Mariannę, Józefa, Stefanię, Alfonsa, Wojciecha Roszkiewiczów.

3 września 2023

niedziela

11:00

w int. Alicji i Mateusza z ikazji 50 rocznicy ślubu

4 września 2023

poniedziałek

18:00

 

5 września 2023

wtorek

09:00

 

6 września 2023

środa

18:00

za śp. Jadwigę Prętką z okazji urodzin

7 września 2023

czwartek

18:00

Za śp. Cecylię Szofer i Petronelę Kaźmierczak w rocznicę śmierci; Ludwika, Jadwigę, Marcina, Leona, Józefa Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Janinę, Józefa Wojciecha Wróblewskich i zmarłych z rodzin Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Kaczmarków, Hermanów, ks. Bogdana Wąsowicza, Czesławę Kalinę.

8 września 2023

piątek

18:00

za śp. Joannę Nowak od rodziny Wachowiaków

9 września 2023

sobota

18:00

W rocznicę śmierci rodziców Władysławę Józefa Najdków, Felicję Piotrowicz, zmarłych z rodziny i duszę w czyśćcu cierpiące.

9 września 2023

sobota

18:00

Za śp, Marka Mikołajczaka z okazji urodzin od żony i dzieci

9 września 2023

sobota

18:00

Z okazji 65 urodzin w podziękowaniu Panu Bogu za otrzymane łaski z prośba o dalsze zdrowie, Boże Błogosławieństwo, Opiekę Maryii na dalsze lata życia dla Jubilatki, dzieci i wnucząt oraz łaskę nieba dla męża Andrzeja

10 września 2023

niedziela

09:00

Za Parafian.

10 września 2023

niedziela

11:00

W 1 rocznicę ślubu Bartosza i Aleksandry z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

10 września 2023

niedziela

11:00

Za śp. Mieczysławę, Antoniego Gąsiorowskich w 16 rocznicę śmierci; Marię, Antoniego Rakowskich, Gertrudę, Józefa Marszałków, Zenona Krysia i zmarłych z rodzin  Rakowskich, Kinolów, Osińskich.

10 września 2023

niedziela

11:00

za śp. Jadwigę Prętką od rodz. Brych i Łucji Nowak

10 września 2023

niedziela

11:00

za śp. Jana Waligórskiego od syna Michała z rodziną

11 września 2023

poniedziałek

18:00

Za śp. Janinę i Wiktora Gomułów, zmarłych z rodziny Łuczaków i Opiców.

12 września 2023

wtorek

09:00

Za zmarłych Jadwigę i Andrzeja Kałków.

13 września 2023

środa

18:00

 

14 września 2023

czwartek

18:00

Za śp. Wiktorię Dziamską w rocznicę śmierci.

15 września 2023

piątek

18:00

 

16 września 2023

sobota

18:00

 

17 września 2023

niedziela

09:00

Za śp. Helenę w 20 rocznicę śmierci; Stanisława Stefańskiego; Danutę Najdek; Halinę Wojciechowską; ; Zenona, Władysławę, Kazimierza Koniecznych.

17 września 2023

niedziela

09:00

za śp. Przemysława Kucharskiego od Alicji i Mariana Adamczaków

17 września 2023

niedziela

11:00

Za Parafian

18 września 2023

poniedziałek

18:00

 

19 września 2023

wtorek

09:00

 

20 września 2023

środa

18:00

 

21 września 2023

czwartek

18:00

za śp. Jadwigę Prętką

22 września 2023

piątek

18:00

 

23 września 2023

sobota

18:00

Za śp. Krystynę Drąg w 4 rocznicę śmierci oraz za rodziny Drąg, Baranieckich i Ratajczaków

24 września 2023

niedziela

09:00

Za Parafian.

24 września 2023

niedziela

11:00

Z okazji 60 urodzin Marii dziękując Panu Bogu i Matce Najświętszej za dar życia, za wszystkie otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą nad całą rodziną.

24 września 2023

niedziela

11:00

Za zmarłych z rodzin: Puśleckich, Roszkiewiczów, Stachowiaków, Krzyżaniaków, Elżbiety Macioszek, Czesławy, Marii i Antoniego Kalinów, ks Bogdana Wąsowicza, ks. Kazimierza Heruda, ks. kan. Kazimierza Sierpowskiego.

24 września 2023

niedziela

11:00

za śp. Michała Makowskiego od wnuka Bartosza z żoną

25 września 2023

poniedziałek

18:00

 

26 września 2023

wtorek

09:00

 

27 września 2023

środa

18:00

Za śp. Karola Lubika w 35 rocznicę śmierci, Martę, Karola Lubików, Martę Kula i zmarłych z rodzin Lubików i Woźnych .

28 września 2023

czwartek

18:00

Za śp. Wacława Kaczmarka w dniu Imienin, oraz o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

29 września 2023

piątek

18:00

W rocznicę śmierci Władysława Wesołka oraz Kazimierza, Janusza, Leona Wesołków i zmarłych z rodziny Wesołków; Tadeusza Huchwajdę; zmarłych z rodzin Karkowskich, Ćwiertniów, Kowalskich, Romaniuk

29 września 2023

piątek

18:00

Za śp. Michała, Henryka, Artura Michalskich i zmarłych rodziców i dusze w czyśćcu cierpiące

29 września 2023

piątek

18:00

Za śp. Helenę, Edwarda Stefańskich zmarłych z rodziny Stefańskich i Dudków; Grzegorza Liska, Zenona Binasia i Ryszarda Lemańskiego.

30 września 2023

sobota

18:00

W 4 rocznicę śmierci Adama Klupś i zmarłych z rodziny.

30 września 2023

sobota

18:00

W intencji imienin i w 8 rocznicę śmierci śp. Michała Dziurli i za rodziców Walentynę i Szczepana Dziurlów; Marię, Stanisława Karczewskich; Teresę, Jacka Dziurlów; za braci, siostry i szwagrów od żony, dzieci, wnuków i prawnuków

30 września 2023

sobota

18:00

Za śp. Cecylię Opalę, Cecylię Szofer. Cecylię Górską.

1 października 2023

niedziela

09:00

Za śp. Annę, Janusza, Stanisława Nawrotów; i zmarłych z rodziny Sierantów.

1 października 2023

niedziela

09:00

W 30 rocznicę ślubu Honoraty i Dariusza z podziękowaniem Panu Bogu i matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, oraz za śp. Mirosława Kostaniaka i zmarłych z rodziny Kostaniaków i Gałęckich.

1 października 2023

niedziela

09:00

Za Michała, Franciszkę, Aleksandra Drobników, Andrzejewskich, Pawlików, Kubiaków;  Krystynę Bajer i za duszę w czyśćcu cierpiące.

1 października 2023

niedziela

09:00

W 20 rocznicę ślubu w podziękowaniu za otrzymane łaski i dalszą opiekę.

1 października 2023

niedziela

09:00

O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej i Św. patronów o zdrowie dla Tereski i Michała w dniu Imienin.

1 października 2023

niedziela

11:00

Za Parafian.

2 października 2023

poniedziałek

18:00

 

2 października 2023

poniedziałek

18:00

za śp. Teresę Henicz w rocznicę śmierci, Bronisławę Kowala, zmarłych z rodziny Heniczów, Kowalów, Wojciecha Staśkowiak, Mariana Henicz, Dorotę Kaźmierczak, Zofie Aleksandra Kaźmierczak, Stanisławę Zygfryda Tomala

3 października 2023

wtorek

09:00

 

4 października 2023

środa

18:00

w intencji "Margaretek"

5 października 2023

czwartek

18:00

za śp. Joannę Nowak od Matek Różańcowych z Krystianowa

6 października 2023

piątek

18:00

Za śp. Bronisławę Mazur w 3 rocznicę śmierci; Franciszka i Krzysztofa Mazurów i zmarłych z rodziny.

7 października 2023

sobota

18:00

W 33 rocznicę ślubu Marii i Bogusława z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

7 października 2023

sobota

18:00

Za śp. Eugeniusza Figasa w 9 rocznicę śmierci; Beatę Wieczorek,; Wiktorię, Władysława, Jana Chudych; Stanisławę Kolasińską.

7 października 2023

sobota

18:00

Za śp, Marka Mikołajczaka z okazji imienin od żony i dzieci

8 października 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

8 października 2023

niedziela

11:00

w int. Katarzyny i Jakuba w 15 rocznice ślubu

8 października 2023

niedziela

11:00

Za śp. Agnieszkę i Władysława Obstów; Janinę i Stanislawa Świderskich i za zmarłych z rodzin.

8 października 2023

niedziela

11:00

Za śp. Sławomira Waligórskiego w 6 rocznicę śmierci od siostry Anety

8 października 2023

niedziela

11:00

Za śp Lidię Razik w 1 rocznicę śmierci..

9 października 2023

poniedziałek

18:00

 

10 października 2023

wtorek

09:00

Za śp. Zofię, Franciszka Lehmanów; Helenę, Julię, Leona Rumińskich; Jana, Marię Pocztarów; Zofię, Kazimierza Wojdów; Barbarę, Tadeusza Skotarków; ks. Franciszka Rumińskiego oraz Bogdana Wąsowicza i Julię Rumińską

11 października 2023

środa

18:00

 

12 października 2023

czwartek

18:00

 

13 października 2023

piątek

18:00

Za śp. Stanisława w 19 rocznicę śmierci; Krystynę, Cecylię, Józefa, Marię, Józefa, Władysławę, Mariana Szoberów; Czesławę, Dorotę, Antoniego, Czesława, Henryka Bondyrów.

14 października 2023

sobota

18:00

 

15 października 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

15 października 2023

niedziela

11:00

Za śp. Władysławę, Józefa Kaźmierskich; Zofię, Krystynę, Stanisława, Stefana Kałka; Danutę, Ireneusza Dereżyńskich; Małgorzatę, Ryszarda Manusiów; ks. Bolesław Krysia i za zmarłych z rodzin Kaźmierskich, Kałków, Czekałów, Michalskich.

15 października 2023

niedziela

11:00

Za śp. Marię Dziamską w 48 rocznicę śmierci; Helenę Dziamską w 4 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodzin Pasieków i Dziamskich.

15 października 2023

niedziela

11:00

za śp. Jadwigę Prętką z okazji imienin

16 października 2023

poniedziałek

18:00

 

17 października 2023

wtorek

09:00

W rocznicę sakramentu małżeństwa z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę i błogosławieństwo w rodzinie.

17 października 2023

wtorek

09:00

W rocznicę ślubu z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za odebrane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla wszystkich dzieci i wnuków oraz całej rodziny.

18 października 2023

środa

18:00

Za.śp. Annę w rocznicę śmierci i Jana Najdków; Mariana Kacmarka.

18 października 2023

środa

18:00

Za śp. Antoninę w rocznicę śmierci; Michała, Stanisława, Cecylię, Violettę Wachowiaków; Bogumiłę, i Marka Andrzejewskich, ks. Bogdana Wąsowicza.

19 października 2023

czwartek

18:00

 

20 października 2023

piątek

18:00

 

21 października 2023

sobota

18:00

Za zmarłych z rodziny Nowaków, Woźniaków, Andrzeja Pestki, ks. Bogdana Wąsowicza i duszę w czyśćcu cierpiące.

21 października 2023

sobota

18:00

Za śp. Stanisława Jabłońskiego w 6 rocznicę śmierci. Intencja od córki i wnuka.

21 października 2023

sobota

18:00

Za śp. Alinę Haraj .

21 października 2023

sobota

18:00

Za śp. Genowefę Kulawiak w rocznicę śmierci, Józefa Kulawiaka i zmarłych z rodziny Kulawiaków i Pszeniczków; Jana, Praksedę Kaźmierczaków zmarłych z rodzin Kaźmierczaków i Pawlików; Czesławę, Zbigniewa Wiśniewskich.

21 października 2023

sobota

18:00

za śp. Jadwigę Prętką od męża

21 października 2023

sobota

18:00

Za śp. Jana Plewę z okazji imienin, Kazimierę Plewę, Annę, Leona, Sewerynę, Helenę, Józefa, Władysława Dziamskich, Romana Katnera, Teresę i Czesława Schulzów.

22 października 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

22 października 2023

niedziela

11:00

W rocznicę śmierci Mieczysława Pigli i zmarłych z rodziny Piglów, Spychałów, Józefy i Władysława Halaszów, Krystyny i Henryka Ptaków, Janiny i Leona Wachowiaków

22 października 2023

niedziela

11:00

za śp. Joannę Nowak od rodz. Toporków i Nowackich

23 października 2023

poniedziałek

18:00

 

24 października 2023

wtorek

09:00

 

25 października 2023

środa

18:00

 

26 października 2023

czwartek

18:00

 

27 października 2023

piątek

18:00

 

28 października 2023

sobota

18:00

Za śp. Romana, Joannę,Stanisława Matuszczaków i zmarłych z rodziny; Zenona, Stanisława, Antoninę, Andrzeja Góreckich i zmarłych z rodziny; Lucynę, Martę, Antoniego Mrówków; zmarłych z rodzin Kleszczów i Lierów.

28 października 2023

sobota

18:00

Za zmarłych: Janinę i Zygmunda Wielowskich, Stanisławę i Feliksa Minge, Kazmierza Bochniaka, Szymona Dawida i wszystkich zmarłych z rodziny

28 października 2023

sobota

18:00

Za śp. Rafała Peplińskiego w 28 rocznicę śmierci; Bogdana Peplińskiego w 4 rocznicę śmierci i za zmarłych z rodzin Peplińskich, Orzuków, Rudanieckich.

29 października 2023

niedziela

09:00

Za śp. Walętynę, Feliksa Urbańskich; Kazimierza i Lidię Razików; Stanisławę, Anastazego, Jana, Stanisława Razików; Zmarłych z rodzin Marciniaków, Matuszczaków i Kawów.

29 października 2023

niedziela

11:00

Za Parafian

30 października 2023

poniedziałek

18:00

 

31 października 2023

wtorek

09:00

za śp Stanisława Adamczak w rocznicę śmierci

1 listopada 2023

środa

09:00

 

1 listopada 2023

środa

14:00

Za śp. Irenę i Tadeusza Grochowskich, Janinę Kałek i zmarłych z rodzin Grochowskich, Grocholskich, Molendów, Kalków, Rogalów, Szymkowiaków i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

1 listopada 2023

środa

14:00

Za śp. Halinę i Sławomira Waligórskich oraz za zmarłych z rodzin Maksymów i Waligórskich

2 listopada 2023

czwartek

18:00

 

3 listopada 2023

piątek

18:00

 

4 listopada 2023

sobota

18:00

Za śp. Karola Lubika.

4 listopada 2023

sobota

18:00

za śp. Jadwigę Prętką od kuzyna Adama z rodziną

4 listopada 2023

sobota

18:00

Za śp. Irenę Strzelczak w 23 rocznicę śmierci ; Kazimierza Strzelczaka  , Marcina Komina, Halinki Bruch oraz zmarłych z rodzin Sobierajów, Kudłaszyków i Strzelczaków.

5 listopada 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

5 listopada 2023

niedziela

11:00

Za śp. Jana Szobra w 15 rocznicę śmierci, za rodziców Szobrów i Karczewskich, za brata, siostryi szwagrów od rodziny Szobrów

5 listopada 2023

niedziela

11:00

W rocznicę śmierci śp. Franciszka Chudego i zmarłych z rodziny Chudych oraz Lisków

6 listopada 2023

poniedziałek

18:00

 

7 listopada 2023

wtorek

09:00

 

8 listopada 2023

środa

18:00

Za śp. Kazimierza Jastrzębskiego w 8 rocznicę śmierci, Teresę, Adama, Jerzego Jastrzębskich, Różę Guzik. Wandę, Stanisława Szmytów.

9 listopada 2023

czwartek

18:00

Z okazji 10 rocznicy ślubu Aleksandry i Sebastiana, z podziękowaniem za szczęśliwie przeżyte lata z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej na dalsze lata dla całej rodziny.

10 listopada 2023

piątek

18:00

 

11 listopada 2023

sobota

09:00

 

11 listopada 2023

sobota

11:00

 

11 listopada 2023

sobota

18:00

Za sp. Stanisława Nowaka z okazji Imienin

11 listopada 2023

sobota

18:00

Za śp. Ludwikę Bukowską, Marię Klasa, Tadeusza i Lucynę Misztalów i zmarłych z rodziny.

12 listopada 2023

niedziela

09:00

Za Parafian.

12 listopada 2023

niedziela

11:00

Za śp. Czesławę Obst w 8 rocznicę śmierci oraz za śp. Roberta Obsta i wszystkich zmarłych z rodziny Hercogów i Nowaków.

12 listopada 2023

niedziela

11:00

Za śp. Bronisławę, Katarzynę, Mieczysława Gałęckich; Stanislawa Gałązke; Bronisławę, Stanisława, Mirosława Filipowskich.

12 listopada 2023

niedziela

11:00

Za śp. Janinę Kucharską w 3 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin Kucharskich,Subsarów i Ćwirków.

13 listopada 2023

poniedziałek

18:00

Za śp. Stanisława, Walentynę, Stanisława Dudów; Franciszkę, Józefa, Jana, Józefa Hermanów; Henrykę, Mariana, Dariusza Bartkowiaków i zmarłych z rodzin Dódów, Hermanów i Judków.

13 listopada 2023

poniedziałek

18:00

za śp. Stanisławę Mikołajczak z okazji imienin

14 listopada 2023

wtorek

09:00

 

15 listopada 2023

środa

18:00

Za śp. Konstantego Opalę w rocznicę śmierci; Cecylię, Józefa, Czesława Opala.

16 listopada 2023

czwartek

18:00

 

17 listopada 2023

piątek

18:00

 

18 listopada 2023

sobota

18:00

Za śp. Stanisława Zimnego w 12 rocznicę śmierci; Józefę, Weronikę, Ludwika, Franciszka Zimnych; Józefę i Wojciecha Dziamskich; Jadwigę Wieczorek, Adama Wieczorka oraz zmarłych z rodziny.

18 listopada 2023

sobota

18:00

Za śp. Adama Wieczorka w 7 rocznicę śmierci.

19 listopada 2023

niedziela

09:00

Za Parafian.

19 listopada 2023

niedziela

11:00

Za śp. Stefana Marciniaka i zmarłych z rodziny Marciniaków.

19 listopada 2023

niedziela

11:00

Za śp. Czesława Adamczaka w 24 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Adamczaków, Kaczmarków, Piechotów, Chudych i Wacława Wawrzyniaka.

19 listopada 2023

niedziela

11:00

Za śp. Andrzeja Kaźmierczaka w 5 rocznicę śmierci.

20 listopada 2023

poniedziałek

18:00

 

21 listopada 2023

wtorek

09:00

Za śp. Jana Woźnego w 6 rocznicę śmierci.

21 listopada 2023

wtorek

09:00

za śp. Jadwigę Prętką w pierwszą rocznicę śmierci

22 listopada 2023

środa

18:00

Za śp. Czesława Piechockiego.

22 listopada 2023

środa

18:00

Za śp. Cecylię Szofer, Cecylię Opale, Cecylię Górską z okazji imienin; Ludwika, Leona, Józefa, Jadwigę, Marcina, Władysławę, Jana, Janusza, Jana, Mariusza Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Helenę Gola, Katarzynę Pawłowską i zmarłych z rodzin Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Kaczmarków, Hermanów, Wieczorków, ks. Bogdana Wąsowicza, Czesławę Kalinę.

23 listopada 2023

czwartek

18:00

 

24 listopada 2023

piątek

18:00

 

24 listopada 2023

piątek

18:00

za śp. Dorotę Kaźmierczak

25 listopada 2023

sobota

18:00

Za śp. Józefa Stasiaka w rocznicę śmierci oraz Krystynę, Bernarda, Konstantego, Cecylię , Józefa, Czesława i zmarłych z rodziny.

25 listopada 2023

sobota

18:00

w 1 rocznicę śmierci śp. Przemysława Kucharskiego..

26 listopada 2023

niedziela

09:00

 

26 listopada 2023

niedziela

11:00

Za Parafian.

27 listopada 2023

poniedziałek

18:00

 

28 listopada 2023

wtorek

09:00

 

29 listopada 2023

środa

18:00

 

30 listopada 2023

czwartek

18:00

 

1 grudnia 2023

piątek

18:00

 

1 grudnia 2023

piątek

18:00

za śp. Mariana Henicz w rocznicę śmierci, Bronisławę Kowala, zmarłych z rodziny Heniczów, Kowalów, Wojciecha Staśkowiak, Teresę Henicz, Dorotę Kaźmierczak, Zofie Aleksandra Kaźmierczak, Stanisławę Zygfryda Tomala

2 grudnia 2023

sobota

18:00

Za śp. Genowefę, Józefa, Kazimierza, Teresę Henicz; Joannę, Feliksa, Romana Nowackich.

2 grudnia 2023

sobota

18:00

Za śp. Jerzwgo Toporka w 18 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Toporków, Ptaków, Koniecznych, Ratajów i Cichych.

3 grudnia 2023

niedziela

09:00

Za Parafian

3 grudnia 2023

niedziela

11:00

Za śp. Teresę Strzeszyńską w rocznicę śmierci, Zenona i Edwarda; Antoninę i Józefa Mierzejewskich; Jadwigę, Mariana i Michała Kurków; Mariannę, Antoniego Rajewicz; Helenę i Bogusława Kobylnickich; Benedyktę Kargę; Stanisławę, Marię, Kazimierza Wojciechowskich.

3 grudnia 2023

niedziela

11:00

W rocznicę śmierci śp. Henryka Liska i zmarłych z rodziny Lisków oraz Chudych

3 grudnia 2023

niedziela

11:00

Za śp. Katarzynę Subsar w 22 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodzin Subsarów, Kucharskich, i Ćwirków.

3 grudnia 2023

niedziela

11:00

W 4 rocznicę śmierci śp. Romana Katnera : Zmarłych z rodziny Plewów, Dudków, Katnerów i Uryzajów

3 grudnia 2023

niedziela

11:00

Za śp. Teresę Woźną w 19 rocznicę śmierci, Józefa, Bernarda Woźnych, Marię i Wincenta Karczów oraz zmarłych z rodziny.

3 grudnia 2023

niedziela

11:00

Za śp. Jana Glinki w 35 rocznicę śmierci oraz za Kazimierę Glinkę, Mariana, Antoniego Rajewiczów, Zenona Strzeszyńskiego, Stanisława Wojciechowskiego i zmarłych z rodziny.

4 grudnia 2023

poniedziałek

18:00

 

5 grudnia 2023

wtorek

09:00

 

6 grudnia 2023

środa

18:00

Za śp. ; Martę, Walentego Olenderków; Anielę, Kazimierza Marciniaków; Jadwigę Śledzik, Krzysztofa Hamerę.

7 grudnia 2023

czwartek

18:00

 

8 grudnia 2023

piątek

18:00

Za śp. Stefana Perza w 15 rocznicę śmierci  i za duszę w czyśćcu cierpiące.

9 grudnia 2023

sobota

18:00

Za śp. Feliksę, Stanisława, Hieronima Łukaszewskich i zmarłych z rodziny Kaczmarków oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

9 grudnia 2023

sobota

18:00

Za śp. Marcina Komina w 25 rocznicę śmierci ; Remigiusza Spychalę, Jrenę, Kazimierza Strzelczaków oraz zmarłych z rodzin Sobierajów, Kominów, Kudłaszyków i Strzelczaków.

10 grudnia 2023

niedziela

09:00

Za Parafian.

10 grudnia 2023

niedziela

11:00

Za śp. Zbigniewa Wiśniewskiego w 14 rocznicę śmierci.

10 grudnia 2023

niedziela

11:00

za śp. Zdzisławę Kaźmierczak w 11 rocznicę śmierci; Bolesława, Grzegorza Kaźmierczaków; Czesława Wieczorka.

11 grudnia 2023

poniedziałek

18:00

 

12 grudnia 2023

wtorek

09:00

 

13 grudnia 2023

środa

18:00

 

14 grudnia 2023

czwartek

18:00

Za śp. Andrzeja Spychałę w 8 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Spychałów, Bielawskich, Drobników i Wernerów.

15 grudnia 2023

piątek

18:00

 

16 grudnia 2023

sobota

18:00

 

17 grudnia 2023

niedziela

09:00

Za śp. Czesława, Teresę, Jana, Józefa, Mariannę, Felicję Łyszczasz; Czesława Matysika.

17 grudnia 2023

niedziela

09:00

Za śp. Romana Skrzypczaka w 5 rocznicę śmierci orza Janinę i Jana Bręków..

17 grudnia 2023

niedziela

11:00

Za Parafian.

18 grudnia 2023

poniedziałek

18:00

 

19 grudnia 2023

wtorek

09:00

Za Zygmunta, Antoninę, Jana Judków .

20 grudnia 2023

środa

18:00

Za śp. Leona w 3 rocznicę śmierci; Cecylię, Ludwika, Józefa, Władysławę, Jana, Janusza, Mariusza Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Helenę Gola i zmarłych z rodziny.

21 grudnia 2023

czwartek

18:00

 

22 grudnia 2023

piątek

18:00

 

23 grudnia 2023

sobota

18:00

Za śp.  Józefa Kulawiaka w rocznicę śmierci, Genowefę Kulawiak i zmarłych z rodziny Kulawiaków i Pszeniczków; Jana, Praksedę Kaźmierczaków zmarłych z rodzin Kaźmierczaków i Pawlików.

23 grudnia 2023

sobota

18:00

za śp. Stanisława Mikołajczaka w 48 rocznice śmierci

24 grudnia 2023

niedziela

09:00

Za śp. Czesławę i Zbigniewa Wiśniewskich.

24 grudnia 2023

niedziela

09:00

Za zmarłych z rodzin: Roszkiewiczów, Stachowiaków, Krzyżaniaków, Elżbiety Macioszek, Czesławy, Marii i Antoniego Kalinów, ks Bogdana Wąsowicza, ks. Kazimierza Heruda, ks. kan. Kazimierza Sierpowskiego.

24 grudnia 2023

niedziela

11:00

Za Parafian

24 grudnia 2023

niedziela

24:00

Pasterka

25 grudnia 2023

poniedziałek

11:00

Za śp. Romana, Joannę,Stanisława Matuszczaków i zmarłych z rodziny; Zenona, Stanisława, Antoninę, Andrzeja Góreckich i zmarłych z rodziny; Lucynę, Martę, Antoniego Mrówków; zmarłych z rodzin Kleszczów i Lierów.

25 grudnia 2023

poniedziałek

11:00

Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie; Za śp. Wacława Kaczmarka, Rozalię i Jana Szymańskich; Za śp. Danutę, Zdzisława Szykownych oraz Marię Samecką

25 grudnia 2023

poniedziałek

12:30

Za Parafian

26 grudnia 2023

wtorek

09:00

Za śp. Michała, Henryka, Artura, Władysławę, Stanisława Michalskich ; Władysławe i Józefa Najdków, Felicję Piotrowicz, Henryka Opalę  i dusze w czyśćcu cierpiące.

26 grudnia 2023

wtorek

09:00

Za śp. Halinę i Sławomira Waligórskich oraz za zmarłych z rodzin Maksymów i Waligórskich

26 grudnia 2023

wtorek

11:00

Za śp. Henrykę, Mirosława Kałków; Sławka Muchę oraz zmarłych z rodzin Piechockich, Piglów, Kałków.

26 grudnia 2023

wtorek

11:00

W 26 rocznicę śmierci Adama Szymkowiaka; Joannę, Nikodema Szymkowiaków; Janinę Kałek; Józefę, Ignacego Kałków; Bronisławę, Edwarda Rogal; Henrykę, Adama Koniecznych; Mariannę Czeszak i zmarłych z rodziny.

26 grudnia 2023

wtorek

11:00

Za śp. Irenę i Tadeusza Grochowskich, Janinę Kałek i zmarłych z rodzin Grochowskich, Grocholskich, Molendów, Kalków, Rogalów, Szymkowiaków i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

27 grudnia 2023

środa

18:00

Za śp. Zygmunta Górnego w 16 rocznicę śmierci: Antoninę, Józefa, Marię, Tadeusza, Jana; za zmarłych z rodzin Mystkowskich, Górnych i Zachowskich

28 grudnia 2023

czwartek

18:00

 

29 grudnia 2023

piątek

18:00

za śp. Czesława Wieczorka w 21 rocznicę śmierci.

30 grudnia 2023

sobota

18:00

Za śp. Janinę Leśniewską w 6 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Łuczaków, Guzowskich, Aniołów.

31 grudnia 2023

niedziela

09:00

 

31 grudnia 2023

niedziela

11:00

 

 

 

 

2023  Parafia pw. NMPiWS w Michorzewie - Archidiecezja Pozna__ska  globbers joomla templates