Cmentarz

Drodzy Parafianie!

Jako proboszcz jestem zobowiązany statutami Synodu Archidiecezji  Poznańskiej do uregulowania sprawy opłat za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu parafialnym. Dokumenty Synodu  zgodnie z Ustawą o cmentarzach przewidują następujące rodzaje opłat:

 • Pokładne – opłata składana właścicielowi cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie już istniejącym przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat, w tym także do stawiania nagrobków za zgodą proboszcza.
 • Opłata za rezerwację miejsca na cmentarzu – opłata jest równa wysokości prolongaty
 • Prolongata – ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana właścicielowi cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.

Opłaty obowiązujące na cmentarzu przedstawiają się następująco:

 1. Obowiązuje opłata pokładne (opłata ta obejmuje zawsze 20 lat od dnia pochówku) i w zależności od rodzaju grobu wynosi:
  • pochówek w grobie pojedynczym płytkim = 20% zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS, czyli 800 zł na 20 lat
  • Pokładne dotyczy pochówku zmarłego w nowym grobie lub dochowania zmarłego do grobu już istniejącego i należy je wnieść jednorazowo gotówką przed lub po pogrzebie, w biurze parafialnym.
 2. Obowiązuje opłata prolongata czyli ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu. Prolongata dotyczy grobów już istniejących oraz rezerwacji miejsc i w zależności od rodzaju grobu wynosi:
  • grób pojedynczy płytki(dla 1os. w głąb) – 800zł na 20 lat
  • grób podwójny płytki (dla 1 os. w głąb) – 1200zł na 20 lat
  • Prolongata może być opłacona odpowiednio na 5, 10, 15 lub 20 lat – gotówką lub przelewem na wskazane konto. Prolongatę należy wpłacić w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia, w którym rozpoczyna się okres rozliczeniowy. Okres rozliczeniowy to okres na jaki dysponent zamierza opłacić prolongatę grobu lub prolongatę rezerwacji miejsca – liczony od dnia wygaśnięcia prawa do użytkowania miejsca(„data ponownej opłaty”).

Uwaga! Dysponent grobu lub zarezerwowanego miejsca  będzie mógł przy wpłacie prolongaty sam zdecydować na jaki okres rozliczeniowy (5,10,15 lub 20 lat) chce przedłużyć prawo do użytkowania miejsca.

Wpływy z pokładnego oraz z prolongat są przeznaczone na inwestycje cmentarne i parafialne, m.in. na koszty wywozu i składowania śmieci, na cięcia pielęgnacyjne drzew, na opłaty za wodę.

Ks. Proboszcz Piotr Lidwin
Zarządca Cmentarza Parafialnego w 
Michorzewie

Numer konta dla opłat cmentarnych: 37 9072 0002 0117 2417 2000 0002