Intencje mszalnePoniedziałek 26.02.2024

18:00za śp. Janinę Tomczak od córki z rodziną

Wtorek 27.02.2024

9:00
wolne

Środa 28.02.2024

9:00
wolne

Czwartek 29.02.2024

18:00za śp. Pelagię Wolną od rodz. Kamyszków i Fagasików

za śp. Stanisława Trafnego od córki Jolanty z rodziną

Piątek 01.03.2024

18:00za śp. Joannę Kałek od Koła Gospodyń z Rudnik

Sobota 02.03.2024

18:00za sp. Tobiasza Hareja

za śp. Błażeja Szobra od rodziny Każmierczaków

Za śp. Andrzeja Kaźmierczaka z okazji urodzin; Mieczysława Prusakiewicza w rocznicę śmierci; zmarłych z rodzin Kaźmierczaków i Prusakiewiczów.

Za śp. Andrzeja w 38 rocznicę śmierci; Mariannę, Bożenę Wawrzyniak, Martę, Walentego Olenderków; Stanisławę, Jakuba, Binasiów; Czesławę, Dorotę, Antoniego, Czesława, Henryka Bondyrów; Halinę, Henryka Lissów.

Za ś.p. Krystynę Drąg w dniu urodzin oraz za rodziny Drągów, Baranieckich i Ratajczaków.

Niedziela 03.03.2024

9:00Za Parafian.
11:00za śp. Anielę Bednarek w 5 rocznicę śmierci, Helenę, Jana, Mirosława, Helenę, Genowefę Bednarków, Bronisławę, Ignacego Wiciaków, Helenę, Kazimierza Antoniewiczów i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące

Za śp. Kazimierę Plewę z okazji imienin; Jana, Stanisławę, Ludwika, Nikodema Plewów; Annę, Leona, Helenę, Sewerynę, Józefa, Wladysława Dziamskich; Teresę i Czesława Schulzów; Romana Katnera oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

Za śp. Kazimierza Burenia i ks. Kazimierza Sierpowskiego oraz zmarłych z rodziny

Za śp. Helenę, Stanisława Stefańskich; Danutę Najdek; Halinę Wojciechowską; Zenona, Władysławę, Kazimierza Koniecznych.

Poniedziałek 04.03.2024

18:00za śp. ks. Kazimierza Sierpowskiego

wolne

Wtorek 05.03.2024

9:00
wolne

Środa 06.03.2024

18:00za śp. Annę Kieras od kuzynki Grażyny z rodziną

za śp. Stanisława Trafnego od sąsiadów z Rudnik

Czwartek 07.03.2024

18:00
wolne

Piątek 08.03.2024

18:00za śp. Beate Wieczorek z okazji imienin

Sobota 09.03.2024

18:00za śp. Pelagię Wolną od syna z żoną i dziećmi

Niedziela 10.03.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Józefa Marszałka w 12 rocznicę śmierci; Gertrudę Marszałek, Jerzego Gracka i zmarłych z rodzin Bazgrów, Rakowskich, Kinolów, Gąsiorowskich, Osińskich.

Za zmarłych z rodzin Stachowiaków, Roszkiewiczów,Kominów, Krzyżaniaków, Puśleckich, Elżbietę Macioszek, Marię, Czesławę, Antoniego Kalinów, ks. Kazimierza Heruda, ks. Bogdana Wąsowicza, ks. Kazimierza Sierpowskiego.

Za śp.Lucynę Nowak w 5 rocznicę śmierci; za śp, Adama Nowaka w 19 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Nowaków i Teprów.

Poniedziałek 11.03.2024

10:00Msza św. dla chorych

Za zmarłych Marię, Bronisława, Marię, Zenona, Józefa, Damiana, Piotra, Małgorzatę Nykiel; Wandę Pilarczyk, Janinę Woźniak, Cecylię, Feliksa, Mariana, Antoniego, Franciszka, Bogumiła, Krzysztofa, Bronisławę Mazurów; Zdzisława Rucińskiego oraz za duszę w czyśćcu cierpiące

Wtorek 12.03.2024

9:00
wolne

Środa 13.03.2024

18:00
wolne

Czwartek 14.03.2024

18:00Za śp. Ireneusza w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Drągów

Piątek 15.03.2024

18:00za śp. Pelagię Wolną od rodziny Rzepów

Sobota 16.03.2024

18:00Za śp. Henrykę, Mirosława Kałków; Jadwigę, Antoniego Piechockich; Reginę, Mikołaja Piglów i ks. Bogdana Wąsowicza.

Niedziela 17.03.2024

9:00za Parafian
11:00Z okazji 75 urodzin Tadeusza w podziękowaniu za otrzymane łaski , z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

Za śp. Janusza Kinola w 30 rocznicę śmierci, Kazimierę Kinol i zmarłych z rodziny.

W dniu imienin ks. Zbigniewa Kaliny z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej oraz o zdrowie.

Z okazji 80 urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia, z prośbą o zdrowie i błogosławięństwo na dalsze lata.

Za śp. Zbigniewa z okazji imienin i Czesławę Wiśniewskich.

Za śp. Janusza Nawrota, rodziców i zmarłych z rodziny Nowaków

Poniedziałek 18.03.2024

18:00za śp. Ryszarda Prządkę od chrześniaka Rafała z Karoliną i dziećmi.

Za zmarłych z rodziny Tomysów i Klupsiów.

Wtorek 19.03.2024

9:00Za śp. Władysławę, Józefa, Felicję, Helenę, Tadeusza, Stefana Najdków i zmarłych z rodziny Józefowskich, Konopackich; Czesławę, Marię, Antoniego Kalinów i za duszę w czyśćcu cierpiące

Środa 20.03.2024

18:00Za śp.Stanisława w rocznicę śmierci, Mariannę, Agnieszkę, Andrzeja Krupów; Józefę, Wiktoriię, Czesławę, Joannę, Władysława, Kazimierza, Janusza, Leona Wesołków; Stanisławę, Floriana Miałkasów , ks. Bogdana Wąsowicza i zmarłych z rodziny Krupów i Kasperczaków.

Za śp. Irenę Waszczuk w 65 rocznicę śmierci, Edwarda Waszczuka , Helenę, Józefa, Zenona Hermannów, Janinę Andrzejewską, Józefa, Zbigniewa, Ignacego, Jadwigę Piechockich; Józefa Mielcarka, Pelagię, Michała Nowaków; Włodzimierza Żołuda; księzy Bogdana Wąsowicza, Zbigniewa Grussa, Kazimierza Sierpowskiego, Sergiusza Borszczowa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Czwartek 21.03.2024

18:00
wolne

Piątek 22.03.2024

18:00Za ś.p. Stefana Adamczaka w 5 rocznicę śmierci, śp. Salomee, Marcina Czekałów oraz zmarłych z rodziny Adamczaków.

Sobota 23.03.2024

18:00Za śp. Alinę Haraj w 13 rocznicę śmierci.

Za śp. Marka Mikołajczaka.

Za śp. Martę i Walentego Olenderków, Aniele Kazimierza Marciniaków, Mariannę Andrzeja Wawrzyniaków i zmarłych z rodziny Binasiów i Olenderków

Niedziela 24.03.2024

9:00Za Parafian.
11:00za śp. Janinę Kałek w 8 rocznicę śmierci, Józefę, Ignacego Kałków, Bronisławę, Edwarda Rogalów, Adama Szymkowiaka, Mariannę Czeszak, zmarłych z rodziny.

Za śp. Pelagię Wolną od córki z rodziną.

Za śp. Marię Chudą z okazji imienin; zmarłych z rodziny Chudych i Lisków

za śp. Stanisława Trafnego od wnuczki Anny z rodziną

Poniedziałek 25.03.2024

18:00Za śp. Annę Piechocką w 2 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

Wtorek 26.03.2024

9:00
wolne

Środa 27.03.2024

18:00za śp. Dorotę Kaźmierczak

Czwartek 28.03.2024

19:00
wolne

Piątek 29.03.2024

19:00
wolne

Sobota 30.03.2024

20:00za Parafian

Niedziela 31.03.2024

11:00w 20 rocznicę śmierci Stanisława Andrzejewskiego, Helenę i Andrzeja Andrzejewskich, Franciszkę, Michała Drobników, Krystynę Bajer i zmarłych z rodzin Krzesłowskich, Pawlików, Kubiaków oraz za duszę w czuśćcu cierpiące.

Za śp. Stefana Perza zmarłych z rodziny Perzów, Lewandowskich, Mądroszyków, Szramkiewiczów, Pachockich, Łoszczyńskich, Wiśniewskich i Kaźmierę Szofer.
12:30
wolne

Poniedziałek 01.04.2024

9:00Za Parafian.
11:00za śp. Stanisławę Tomalę w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Popiałkiewicz, Tomalów oraz Dorotę Kaźmierczak

Za śp. Franciszka Kapelskiego z okazji urodzin i imienin oraz w intencji Bogu wiadomej.

Za śp. Irenę i Tadeusza Grochowskich, Janinę Kałek i zmarłych z rodzin

Wtorek 02.04.2024

9:00W rocznicę śmierci Władysławy, Jana, Emilii Dziamskich: Czesława, Konstantego, Cecylię, Józefa Opalów: Zmarch z rodzin Kałków i Golińskich oraz Bernardyna Nowaka, Lecha Łosia i Karola Lubika

Środa 03.04.2024

18:00
wolne

Czwartek 04.04.2024

18:00
wolne

Piątek 05.04.2024

18:00w intencji Jadwigi z okazji 18 urodzin.

Sobota 06.04.2024

18:00Za śp. Władysławę Józefa Kaźmierskich, Zofię, Krystynę, Stanisława, Stefana Kałków, Danutę Ireneusza Dererzyńskich, Helenę Patan, Teresę Rzeźniczak, Halinę Ludwika Dzięciołów, Małgorzatę Ryszarda Manysiów; Ks Bolesława Krysia, zmarłych z rodzin Kałków, Kaźmierskich, Czekałów i Michalskich.

Za sp. Stanisława Nowaka w 5 rocznicę śmierci.

Za śp. Jerzego Świtałe z okazji urodzin.

Niedziela 07.04.2024

9:00Za śp. Marcina Szulca i wszystkich zmarłych z rodziny Szulców, Rzepów i Baranieckich.

Za śp. Helenę, Józefa Spychałów; Annę Hojan; Jakuba, Adriana Pustkowiaków; Barbarę, Władysławę, Pawła Tomaszewskich; Łucję, Jana Różańskich; Zdzisława Baturę; Ks. Bogdana Wąsowicza.

Za śp. Pelagię i Antoniego Marciniaków i zmarłych z rodziny Marciniaków.
11:00Za Parafian

Poniedziałek 08.04.2024

18:00
wolne

Wtorek 09.04.2024

9:00
wolne

Środa 10.04.2024

18:00Z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę i zdrowie; Za zmarłych Anielęi Stanisława Drobników i zmarłych z rodziny

Czwartek 11.04.2024

18:00
wolne

Piątek 12.04.2024

18:00Za śp. Eleonorę, Stanisława Judków rocznicę śmierci.

Sobota 13.04.2024

18:00Za śp. Kazimierę Plewę w 3 rocznicę śmierci. zmarłych z rodzin Dudków, Plewów, Romana Katnera i Jana Plewę.

Niedziela 14.04.2024

9:00Za śp. Stanisława, Walentynę, Stanisława Dudów, Franciszkę, Józefa, Stanisławę, Jana, Józefa Hermanów, Henrykę, Mariana, Dariusza, Bartkowiaków, Mariannę Stanisława, Józefa Sperków i zmarłych z rodziny Dudów, Hermanów, Judków.

O pogłębienie wiary, nadzieji i miłości dla syna z okazji 40 urodzin; O błogosławieństwo Boże dla męża z okazji Imienin.

za śp. Stanisława Trafnego od rodziny Roszkiewiczów

Za śp. Jana Waligórskiego w rocznicę śmierci.
11:00Za Parafian.

Poniedziałek 15.04.2024

18:00
wolne

Wtorek 16.04.2024

9:00
wolne

Środa 17.04.2024

18:00Za śp. Józefę Zimną w 21 rocznicę śmierci; Stanisława, Weronikę, Ludwika, Franciszka Zimnuch; Józefę i Wojciecha Dziamskich; Jadwigę Wieczorek, Adama Wieczorka oraz zmarłych z rodziny.

za śp. Piotra Gierczyka w rocznicę śmierci

Czwartek 18.04.2024

18:00Z okazji urodzin z podziękowaniem Panu Bogu za dar życia, z prośbą o zdrowie i błogosławięństwo Boże.

Piątek 19.04.2024

18:00za śp. Zofię Kaźmierczak w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaźmierczaków, Opala, Dolatów, Piotrowskich, Justynę Kowalczak, Dorotę Kaźmierczak

Sobota 20.04.2024

18:00Za śp. Józefa Piechockiego w 36 rocznicę śmierci, Irenę, Edwarda Waszczuków , Helenę, Józefa, Zenona Hermannów, Janinę Andrzejewską, Zbigniewa, Ignacego, Jadwigę Piechockich; Józefa Mielcarka, Pelagię, Michała Nowaków; Włodzimierza Żołuda; księzy Bogdana Wąsowicza, Zbigniewa Grussa, Kazimierza Sierpowskiego, Sergiusza Borszczowa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

za śp. Bolesława Kaźmierczaka w 22 r. śm. Zdzisławy, Grzegorza Kaźmierczaków, Czesława, Bronisławę, Wojciecha Wieczorków

Z okazji 50 rocznicy ślubu Agnieszki i Stefana z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o błogoslawieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jubilatów i całej rodziny.

w intencji Agnieszki i Stefana z okazji 50 rocznicy ślubu.

za śp. Wojciecha Nowaka z okazji imienin

Za śp. Jana w rocznicę śmierci; Antoninę, Zygmunta, Woj

Niedziela 21.04.2024

9:00Za Parafian.
11:00za śp. Błażeja Szobra od kuzynów z rodzinami

za śp. Pelagię Wolną od wnuka Przemka z rodziną

Za śp. Jadwigę Prętką od męża z rodziną.

Za śp. Romana Katnera w 69 rocznicę urodzin, zmarłych z rodziny Katnerów, Płewów, Dudków i Uryzajów.

Za śp. Czesława, Stanisława, Józefa Matysików

Poniedziałek 22.04.2024

18:00
wolne

Wtorek 23.04.2024

9:00
wolne

Środa 24.04.2024

18:00
wolne

Czwartek 25.04.2024

18:00
wolne

Piątek 26.04.2024

9:00
wolne

Sobota 27.04.2024

18:00W 38 rocznicę ślubu Iwony i Jerzego z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o umocnienie szkramentu małżeństwa na dalsze lata i błogosławieństwo w rodzinie.

Za śp. Pelagię, Feliksa,Władysławę, Józefa Najdków; Anastazję, Franciszka, Józefę Koniecznych; Jerzego, Leona Świtałów; Władysław Komorowskiego oraz za zmarłych z rodzin Najdków i Komorowskich.

Za śp. Karola Lubika i zmarłych z rodziny Opalów i Lubików.

Za śp. Franciszka Kapelskiego, zmarłych z rodziny Kapelskich, Guzików i Cieślarczyków; Wiktora Knopa i Małgorzatę Kaźmierczak, Henryka Brenka, Janusza Kulusa i Macieja Woźniaka.

Niedziela 28.04.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Zbigniewa Dziamskiego w 11 rocznicę śmierci.

Dziękując Opatrzności Bożej za otrzymane łaski prosząc o Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej o zdrowie dla całej rodziny

Poniedziałek 29.04.2024

18:00Za śp.Joannę i Zenona Nowaków, zmarłych z rodziny Nowaków i Wożniaków, Andrzeja Pestkę, ks. Bogdana Wąsowicza oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

Wtorek 30.04.2024

9:00
wolne

Środa 01.05.2024

18:00
wolne

Czwartek 02.05.2024

18:00
wolne

Piątek 03.05.2024

9:00Za śp. Jana Obsta w 21 rocznicę śmierci; za śp, Roberta Obsta i wszystkich zmarłych z rodzin Obstów i Boberów.
11:00za Ojczyznę

Sobota 04.05.2024

18:00
wolne

Niedziela 05.05.2024

9:00Za śp. Mariannę, Stanisława, Kazimierę, Janusza Kinolów i zmarłych z rodzin Rakowskich, Marszałków, Gąsiorowskich, Osińskich.
11:00Za Parafian.

Poniedziałek 06.05.2024

18:00
wolne

Wtorek 07.05.2024

9:00
wolne

Środa 08.05.2024

18:00Za śp. Helenę, Stanisława Stefańskich; Danutę Najdek; Halinę Wojciechowską; Zenona, Władysławę, Kazimierza Koniecznych.

za śp. Stanisława, Tomasza i zmarłych z rodziny Gałęckich

Czwartek 09.05.2024

18:00za śp. Stanisława Trafnego od rodzin Czajków i Napierałów

Piątek 10.05.2024

18:00W rocznicę śmierci Janusza Wesołka oraz Kazimierza, Leona Wesołków i zmarłych z rodziny Wesołków; Tadeusza Huchwajdę; zmarłych z rodzin Karkowskich, Ćwiertniów, Kowalskich, Romaniuków, Pluskotów.

Sobota 11.05.2024

18:00Za śp. Józefa, Stefanię, Wiktora, Bronisława Nawrockich; Wandę, Adama, Jana Dyjaków i zmarłych z rodziny; Zbigniewa Nawrota i zmarłych z rodziny.

Z okazji 45 rocznicy ślubu Jadwigi i Bronisława z podziękowaniem dla Matki Bożej za opiiekę z prośbą o błogosławienstwo na dalsze lata.

Niedziela 12.05.2024

Wniebowstąpienie Pańskie

9:00Za Parafian
11:00za śp. Pelagię Wolną od synowej Haliny z Piotrem

Poniedziałek 13.05.2024

18:00
wolne

Wtorek 14.05.2024

9:00
wolne

Środa 15.05.2024

18:00W 30 rocznicę ślubu Irminy i Józefa w podziękowaniu Panu Bogu za wspólnie przeżyte lata z prośbą o dalszą opiekę Matki Bożej i zdrowie dla całej rodziny.

Czwartek 16.05.2024

18:00Za sp. Andrzeja Kaczmarka w 2 rocznicę śmierci.

Piątek 17.05.2024

18:00Za śp. Kazimierę Kinol w 18 rocznicę śmierci, Janusza Kinola i zmarłych z rodziny.

Sobota 18.05.2024

18:00Za śp. Helenę, Józefa Spychałów; Annę Hojan; Jakuba, Adriana Pustkowiaków; Barbarę, Władysławę, Pawła Tomaszewskich; Łucję, Jana Różańskich; Zdzisława Baturę; Ks. Bogdana Wąsowicza.

Za śp. Marka Stanisława, Stanisławę, Tadeusza, Gabryielę, Ryszarda, Halinę Mikołajczaków; Henryka, Teresę, Piotra Kniatów, Teresę Marcinkowską, Zygmunta Przybylaka, Lidie Łakomą.

Za śp. Franciszkę Zgrabczyńską w 24 rocznicę śmierci. Intencja od wnuczki.

Niedziela 19.05.2024

9:00Za Parafian
11:00Uroczystość I Komuni Św.

Poniedziałek 20.05.2024

18:00
wolne

Wtorek 21.05.2024

9:00
wolne

Środa 22.05.2024

18:00W rocznicę śmierci Władysława, Marii Hermannów, Cecylii, Jadwigi, Ludwika, Marcina Szoferów, Ireneusza Drąga.

Czwartek 23.05.2024

18:00
wolne

Piątek 24.05.2024

18:00O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla całej rodziny; Za zmarłych Zofię, Kazimierza, Romana Skorupskich i zmarłych z rodziny.

Sobota 25.05.2024

18:00Za śp. Feliksę Łukaszewską oraz o zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla mamy Krystyny.

Za ś.p. Krystynę Drąg z okazji Dnia Matki.

Za śp. Jana Plewę w 21 roczn. śmierci; Kazimierę Plewę, Anielę Konior z okazji Dnia Matki i zmarłych z rodziny Kaweckich. Bedników

Niedziela 26.05.2024

9:00Za Parafian. I rocznica Pierwszej Komunii św.
11:00Za śp. Jadwigę Prętką z okazji Dnia Matki od syna.

za śp Dorotę Kaźmierczak, Teresę Henicz z okazji Dnia Matki

Za śp. Irenę Grochowską w 10 rocznicę śmierci i z okazji Dnia Matki; Za śp. Janinę Kałek z okazji Dnia Matki; Za śp. Tadeusza Grochowskiego w 37 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin.

Za śp. Czesławę Wiśniewską z okazji Dnia Matki..

Za śp. Henrykę Kałek i Joannę Manyś z okazji Dnia Matki oraz za śp. Mirosława Kałka, Daniela Manysia i Eugeniusza Kostaniaka.

Poniedziałek 27.05.2024

18:00dziękczynna w rocznicę święceń kapłańskich

Wtorek 28.05.2024

9:00
wolne

Środa 29.05.2024

18:00W rocznicę sakramentu małżeństwa z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny

Za śp. Helenę, Edwarda Stefańskich zmarłych z rodziny Stefańskich i Dudów; Grzegorza Liska, Zenona Binasia i Ryszarda Lemańskiego, Edmunda Przewoźnego.

Czwartek 30.05.2024

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - Boże Ciało

10:00Uroczystość Bożego Ciała

Piątek 31.05.2024

18:00
wolne

Sobota 01.06.2024

18:00
wolne

Niedziela 02.06.2024

9:00Za Parafian.
11:00za śp. Pelagię Wolną od syna Jarosława z rodziną

Za śp. Frznciszka Chudego z okazji imienin; zmarłych z rodziny Chudych i Lisków

Poniedziałek 03.06.2024

18:00
wolne

Wtorek 04.06.2024

9:00
wolne

Środa 05.06.2024

18:00za śp. Stanisława Trafnego od chrześniaka Kazimierza

Czwartek 06.06.2024

18:00za śp. Zygfryda Tomala w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaczmarków, Tomala, Popiałkiewicz oraz Dorotę Kaźmierczak

Za śp. Kazimierę Tomalę w 16 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Karkosów i Tomalów.

Piątek 07.06.2024

18:00
wolne

Sobota 08.06.2024

18:00za śp. Bronisława Leśniewskiego w 19 rocznicę. śmierci i zm. z rodz. Leśniewskich, Guzowskich, Aniołów, Łuczaków. Od córki Jadwigi z rodziną.

Niedziela 09.06.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Jadwigę Prętką od męża z rodziną.

za śp. Piotra Rakowskiego w 22 r. śm. i zm. z rodz. Rakowskich, Marszałków, Kinolów, Gasiorowskich i Osińskich

Za śp. Piotra Rakowskiego w 22 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Rakowskich, Marszałków, Kinolów, Gąsiorowskich, Osińskich.

W 3 rocznicę śmierci Henryki Kałek oraz za śp. Mirosława Kałka.

Poniedziałek 10.06.2024

18:00
wolne

Wtorek 11.06.2024

9:00
wolne

Środa 12.06.2024

18:00
wolne

Czwartek 13.06.2024

18:00Za śp Władysława Komorowskiego w 2 rocznicę śmierci.

Piątek 14.06.2024

18:00
wolne

Sobota 15.06.2024

18:00za śp. Pelagię Wolną od chrześniaczki Alicji z rodziną

Za śp. Zbigniewa Piechockiego w 3 rocznicę śmierci, Irenę, Edwarda Waszczuków , Helenę, Józefa, Zenona Hermannów, Janinę Andrzejewską, Józefa, Ignacego, Jadwigę Piechockich; Józefa Mielcarka, Pelagię, Michała Nowaków; Włodzimierza Żołuda; księzy Bogdana Wąsowicza, Zbigniewa Grussa, Kazimierza Sierpowskiego, Sergiusza Borszczowa oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 16.06.2024

9:00Za śp. Marię Kamyszek; Anielę, Stanisława Sobierajów w rocznicę śmierci; Kazimierza Kamyszka, Mieczysławę, Tadeusza Plewów, Emilię Reich, Stanisława Fagasika, Genowefę, Gracjana Świadków, ks Jana Sobieraja i zmarłych z rodzin.

Za śp. Danutę Najdek w 19 rocznicę śmierci; Halinę Wojciechowską; Helenę, Stanisława Stefańskich; Zenona, Władysławę, Kazimierza Koniecznych.

W 25 rocznicę ślubu Katarzyny i Przemysława z prośbą o błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

Za zmarłych z rodzin Nyklów, Mazurów, Dominiaków, Pasierbków, Zdzisława Rucińskiego, Tadeusza Śmierzchalskiego, Wandę Pilarczyk, Janinę Woźniak.
11:00Za Parafian.

Poniedziałek 17.06.2024

18:00W 1 rocznicę śmierci Pelagii Tomys i zmarłych z rodziny.

Za śp. Genowefę, Franciszka, Edmunda Przewoźnych.

Wtorek 18.06.2024

9:00
wolne

Środa 19.06.2024

18:00
wolne

Czwartek 20.06.2024

18:00
wolne

Piątek 21.06.2024

18:00
wolne

Sobota 22.06.2024

14:30Z okazji 25 rocznicy sakramentu małżeństwa Lidii i Sławomira z podziękowaniem Panu Bogu za otrzymane łaski oraz z prośbą o błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata wspólnego życia.
16:00sakrament małżeństwa
18:00Za śp. Marka Mikołajczaka z okazji Dnia Ojca.

Za sp. Stanisława Nowaka z okazji Dnia Ojca.

Za śp. Zenona Kaczmarka z okazji imienin i Dnia Ojca oraz za Stanisława Łukaszewskiego z okazji Dnia Ojca.

Za śp. Andrzeja Kaźmierczaka z okazji Dnia Ojca.

Niedziela 23.06.2024

9:00Za Parafian
11:00za śp. Mariana Henicz z okazji Dnia Ojca

Za śp. Stanisława Galasa z okazji Dnia Ojca; Ignacego, Marię Galasów; Jana, Mariannę Boinskich.

Za śp. Zbigniewa Wiśniewskiego z okazji Dnia Ojca.

Za śp. Michała Makowskiego i Zbigniewa Dziamskiego z okazji Dnia Ojca.

Za śp. Wacława Kaczmarka i Jana Szymańskiego w Dniu Ojca oraz o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny

Za śp. Mirosława Kałka; Daniela Manysia i Eugeniusza Kostaniaka z okazji Dnia Ojca oraz za śp. Henrykę Kałek i Joannę Manyś

Za śp. Tadeusza Grochowskiego z okazji dnia ojca; za śp. Irenę Grochowską, Janinę Kałek i zmarłych z rodzin.

Poniedziałek 24.06.2024

18:00za śp. Jana, Stanisławę, Józefa, Franciszkę Hermanów, Joannę, Józefa Judków.

Za śp. Stefana Perza, Józefata Lewandowskiego z okazji Dnia Ojca i za duszę w czyśćcu cierpiące..

Wtorek 25.06.2024

9:00
wolne

Środa 26.06.2024

18:00
wolne

Czwartek 27.06.2024

18:00Za śp. Teresę Jastrzębską w 2 rocznicę śmierci oraz za Kazimierza Jastrzębskiego.

Za śp. Władysławę, Józefa, Felicję, Najdków; Władysławę, Stanisława, Michała Michalskich i zmarłych z rodziny Józefowskich i Konopackich oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

Piątek 28.06.2024

18:00W 29 rocznicę śmierci Marii Klupś i zmarłych z rodziny.

Za śp. Leona z okazji imienin oraz Cecylię, Ludwika, Władysławę, Jana, Mariusza Szoferów, Helenę Gola i zmarłych z rodzin Każmierczaków, Ziółkowskich, Kaczmarków, Hermanów, Wieczorków; ks Bogdana Wąsowicza i Czesławę Kalinę.

Z okazji 49 rocznicy ślubu Reginy i Marka z podziękowaniem Dobremu Bogu za wszystkie łaski z prośbą o dalszą opiekę nad rodziną.

Sobota 29.06.2024

18:00Za śp. Bernarda Henklewskiego i Franciszka Bartoszewskiego w 50 rocznicę śmierci; Krystynę i Józefa Stasiaków, Konstantego, Cecylię, Józefa, Czesława, Małgorzatę, Ryszarda, Michała, Antoninę, Cecylię, Stanisława i Violettę.

Za śp. Władysławę, Jana z okazji imienin oraz rocznic śmierci; Janusza, Leona, Jana, Walentynę, Cecylię, Ludwika Szoferów; Helenę Golę, Katarzynę Pawłowską, Walerię, Bronisława Basińskich i zmarłych z rodziny.

Za śp. Jerzego Świtałę w 4 rocznicę śmierci; Władysława Komorowskiego, Leona Świtałę; Stefanię, Franciszka Kasperczaków oraz za zmarłych z rodzin Nandków i Komorowskich

Z okazji 34 urodzin Alberta w podziękowaniu Panu Bogu za dar życia, z prośbą o powrót do zdrowia , opiekę i Boże błogosławieństwo.

Niedziela 30.06.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Łucjana Onuka w 11 roczn. śmierci i za zmarłych z rodz. Onuków, Rudanieckich i Rudnickich.

Za zmarłych z rodzin Stachowiaków, Roszkiewiczów, Krzyżaniaków, Puśleckich, Elżbietę Macioszek, Marię, Czesławę, Antoniego Kalinów, ks. Kazimierza Heruda, ks. Bogdana Wąsowicza, ks. Kazimierza Sierpowskiego..

Za śp. Zdzisława w rocznicę śmierci, Jana , Józefę, Stanisława, Joannę, Mariannę Michalskich; Zofię, Genowefę, Józefa Kulawiakow; Franciszkę,Edwarda Kaźmierczaków; Janusza Kozaka

Poniedziałek 01.07.2024

19:00
wolne

Wtorek 02.07.2024

9:00
wolne

Środa 03.07.2024

19:00za śp. Dorotę Kaźmierczak w III rocznicę śmierci

Czwartek 04.07.2024

19:00
wolne

Piątek 05.07.2024

19:00
wolne

Sobota 06.07.2024

19:00
wolne

Niedziela 07.07.2024

9:00
wolne
11:00
wolne

Poniedziałek 08.07.2024

19:00Za śp. Ludwika Szofera i Stanisławy Kaźmierczak w rocznicę śmierci; Petronelę, Franciszka Kaźmierczaków; Cecylię, Jadwigę, Marcina, Leona, Józefa Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Janinę, Józefa Wojciecha, Jadwigę Wróblewskich i zmarłych z rodzin Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Kaczmarków, Hermanów, ks. Bogdana Wąsowicza, Czesławę Kalinę.

Wtorek 09.07.2024

9:00
wolne

Środa 10.07.2024

19:00
wolne

Czwartek 11.07.2024

19:00
wolne

Piątek 12.07.2024

19:00
wolne

Sobota 13.07.2024

19:00
wolne

Niedziela 14.07.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Przemysława Pszeniczkę w rocznicę śmierci; Stanisława Pszeniczkę, Łucję, Albina, Marka, Bogusława Urbaniaków.

Za śp, Henrykę Kałek z okazji imienin, oraz za śp. Mirosława Kałka; Martę, Wiktora Dobruckich; Marię, Mariana Piechockich; Barbarę, Stefana Pazgratów.

Poniedziałek 15.07.2024

19:00
wolne

Wtorek 16.07.2024

9:00
wolne

Środa 17.07.2024

19:00Za śp. Mariana, Ryszarda Piechockich w rocznicę śmierci oraz Marię Piechocką.

Czwartek 18.07.2024

19:00
wolne

Piątek 19.07.2024

19:00Za śp. Czesława Dziamskiego z okazji imienin.

Sobota 20.07.2024

19:00za śp. Czesława Wieczorka z okazji imienin

Za śp. Czesławę z okazji imienin i Zbigniewa Wiśniewskich.

Za śp. Czesława Adamczaka z okazji imienin, zmarłych z rodzin Adamczaków, Kaczmarków, Piechotów,Chudych, Kwaśniewskich, Paluszkiewiczów, Henryka Zarębę, Wacława Wawrzyniaka

Niedziela 21.07.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Stanisława Dziamskiego w 38 roczn. śmierci,: śp. Zbigniewa Dziamskiego 14 roczn.śmierci. :śp. Irenę Dziamską 9 roczn. śmierci i za zmarłych z rodz. Dziamskich i Pasieków.

Za śp. Jadwigę Prętką od męża z rodziną.

za śp. Michała Drobnika w 7 rocznicę śmierci, Andrzeja Andrzejewskiego w 30 rocznicę śmierci, Krystynę Bajer, Helenę i Stanisława Andrzejewskich, Łapińskich oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

z okazji 1 urodzin Adasia z prośbą o Boże błogosławieństwo.

Poniedziałek 22.07.2024

18:00Za śp. Andrzeja, Bernarda, Marię Liberskich; Stanisława Szulca; Stanisława Rusiłowskiego; Leona Pawłowskiego; Mariana Kasperczaka; Cecylię, Stanisława Górskich; Elżbietę Macioszek; Janinę, Mieczysława Kaczmarków; Antoniego, Stanisławę, Jana Zarzyckich; Irenę Musiał; Zmarłych sąsiadów, znajomych, przyjaciół, dobrodziejów oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.
19:00
wolne

Wtorek 23.07.2024

9:00
wolne

Środa 24.07.2024

19:00
wolne

Czwartek 25.07.2024

19:00
wolne

Piątek 26.07.2024

19:00
wolne

Sobota 27.07.2024

19:00Za śp.Joannę i Zenona Nowaków, zmarłych z rodziny Nowaków i Wożniaków, Andrzeja Pestkę, ks. Bogdana Wąsowicza oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 28.07.2024

9:00Za śp. Adriana Pustkowiaka w 1 rocznicę śmierci; Helenę, Józefa Sprychałów; Annę i Jakuba Hojanów; Barbarę, Władysława, Pawła Tomaszewskich; Łucję, Jana Różańskich; Zdzisława Baturę; Ks. Bogdana Wąsowicza

Za śp. Wacława Kaczmarka w 9 rocznicę śmierci, za śp. Rozalię Szmańska w 23 rocznicę śmierci, Jana Szymańskiego oraz za zmarłych z rodzin Szymańskich, Skrobańskich, Klichowskich i Sitków.
11:00Za parafian

Poniedziałek 29.07.2024

19:00
wolne

Wtorek 30.07.2024

9:00Za Parafian

Środa 31.07.2024

11:00W rocznicę śmierci Czesława, Cecylii, Józefa, Konstantego, Opalów; Jana, Emilii Dziamskich; Zmarch z rodzin Kałków i Golińskich oraz Bernardyna Nowaka, Lecha Łosia i Karola Lubika
19:00za śp. Stanisławę Herman w 1 rocznicę śmierci i zmarłych z rodzin Hermanów i Judków.

Czwartek 01.08.2024

19:00
wolne

Piątek 02.08.2024

19:00
wolne

Sobota 03.08.2024

19:00Za śp. Franciszka Kapelskiego w 11 rocznicę śmierci oraz w intencji Bogu wiadomej.

Za śp. Franciszka Kaczmarka w 38 rocznicę śmierci oraz zmarłych z rodziny Kaczmarków, Łukaszewskich i dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 04.08.2024

9:00Za Parafian.
11:00Z okazji 30 urodzin Dominiki z prośbą o zdrowie i Błogosławieństwo Boże.

za śp.Antoniego Kucza w 1 rocznicę śmierci, Albina i Władysławę Kuczów

Za zmarłych z rodzin , Roszkiewiczów, Stachowiaków, Krzyżaniaków, Puśleckich, Elżbietę Macioszek, Marię, Czesławę, Antoniego Kalinów, ks. Kazimierza Heruda, ks. Bogdana Wąsowicza, ks. Kazimierza Sierpowskiego..

Poniedziałek 05.08.2024

19:00
wolne

Wtorek 06.08.2024

9:00
wolne

Środa 07.08.2024

19:00
wolne

Czwartek 08.08.2024

19:00Za śp. Mariannę w 14 rocznicę śmierci, Andrzeja Wawrzyniaków; Krystynę w 21 rocznicę śmierci, Stanisława Szoberów; Stanisławę, Władysława, Janusza, Stanisława Drązkowiaków; Kazimierza Dziublewskiego; Annę Kałuże, Krystynę, Stefana Roeslerów.

Piątek 09.08.2024

19:00
wolne

Sobota 10.08.2024

19:00za śp. Mariana Gniąta

Za śp. Romana Katnera w dniu imienin, zmarłych z rodziny Katnerów, Płewów, Dudków i Uryzajów. Int od żony i córek i wnuków.

Niedziela 11.08.2024

9:00Za Parafian
11:00Z okazji 85 urodzin Joanny.

Poniedziałek 12.08.2024

18:00Za śp. Różę Guzik, Bronisława, Krystynę Hirszów oraz zmarłych z rodzin Guzików i Hirszów.
19:00
wolne

Wtorek 13.08.2024

9:00
wolne

Środa 14.08.2024

19:00W 50 rocznicę urodzin Sylwi w podziękowaniu Panu Bogu za dar życia prosząc o błogoslawieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

Czwartek 15.08.2024

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

9:00Za zmarłch z rodzin Wiśniewskich, Janickich, Simińskich, Majchrzaków, Jana Cerskiego, Franciszka Danutę Nehringów, Grzegorza Nieznalskiego, Stefana, Tomasza Piechockich.

Za śp.Mariana Kaweckiego z okazji imienin i zmarłych z rodziny.

Za śp. Antoninę w rocznicę śmierci; Jana, Zygmunta Judków; Cecylię, Józefa, Konstantrgo, Czesława Opalów, Stefana Dudy, Bernardyna Nowaka, Karola Lubika i duszę w czyśćcu cierpiące.
11:00Za Parafian.

Piątek 16.08.2024

19:00
wolne

Sobota 17.08.2024

19:00Za śp Zofii, Heleny, Stefani, Bolesława, Emili, Zenona, Władyslawa Komorowskich; Jerzego Leona Świtałów oraz za zmarłych z rodzin Komorowskich i Najdków.

Niedziela 18.08.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Franciszka w 44 rocznicę śmierci, Stefanię, Helenę, Jana Jaroszyków, Józefa, Walentynę Wierzbów, Leona, Jerzego Świtałów i zmarłych z rodzin Kasperczaków, Kucharzewskich, Norków, Dzięciołów i Błaszyków.

za śp. Mariannę w rocznicę. śmierci, Stanisława, Kurupów; Józefę Wiktorię, Czesławę, Joannę, Władysława, Kazimierza, Janusza, Leona Wesołków; Stanisławę, Floriana Miałkasów, ks. Bogdana Wąsowicza i zmarłych z rodziny Kasperczaków i Krupów.

Poniedziałek 19.08.2024

19:00Za śp. Mariana, Marię, Ryszarda Piechockich.

Wtorek 20.08.2024

9:00
wolne

Środa 21.08.2024

19:00Za śp. Antoniego, Jadwigę, Demelów oraz zmarłych z rodziny Demelów, Łysiaków, Roszkiewiczów; śp. Bronisławę, Michała, Rafała, Henryka Glinków; śp. Lidię, Mariana, Adama Cichych; Halinę Makowską; Romualda Bajon, Bogusława Witkowskiego.

Czwartek 22.08.2024

19:00
wolne

Piątek 23.08.2024

19:00
wolne

Sobota 24.08.2024

18:00Za śp. Janusza Stariata w 4 rocznicę śmierci. Intencja od żony i syna. .
19:00Za śp. Aniele Kazimierza Marciniaków, Martę i Walentego Olenderków, Mariannę Stanisława Figlarzów, Krystyny Stanisława Szoberów i zmarłych z rodzin Marciniaków i Pawlikowskich.

Niedziela 25.08.2024

9:00Za Parafian.
11:00za śp. Aleksandra Kaźmierczak w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Szoferów, Mateckich, Justynę Kowalczak, Dorotę Kaźmierczak

W 3 rocznicę śmierci Mirosława Kałka oraz za śp. Henrykę Kałek.

Za śp. Joannę w dniu imienin, Józefa Kawę i zmarłych z rodziny Kawów, Marciniaków, Kwaśnych i Dudków.

Za śp. Ludwika z okazji imienin; Cecylię, Leona, Józefa, Jadwigę, Marcina, Władysławę, Jana, Janusza, Jana, Mariusza Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Helenę Gola i zmarłych z rodzin Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Kaczmarków, Hermanów, Wieczorków, ks. Bogdana Wąsowicza, Czesławę Kalinę.

Poniedziałek 26.08.2024

19:00W rocznicę ślubów wieczystych siostry Marii Sebastiany Kaczmarek, dziękując Panu Bogu za łaskę powołania, prosząc o światło Ducha Świętego na drodze służby Bogu i bliźniemu

Wtorek 27.08.2024

9:00
wolne

Środa 28.08.2024

19:00
wolne

Czwartek 29.08.2024

19:00Za śp. Stanisława w 23 rocznicę śmierci; Helenę Stefańską; Danutę Najdek; Halinę Wojciechowską; ; Zenona, Władysławę, Kazimierza Koniecznych.

Piątek 30.08.2024

19:00
wolne

Sobota 31.08.2024

16:00w int. Doroty i Andrzeja w 40 rocznicę ślubu
19:00
wolne

Niedziela 01.09.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Joannę, Agnieszkę, Jadwigę,Hieronima, Stansława, Władysława, Wiesławy,Damazyna Kujawskich; Mariannę, Józefa, Czesława, Stefani, Alfonsa, Wojciecha Roszkiewiczów.

Poniedziałek 02.09.2024

10:00Rozpoczęcie roku szkolnego
18:00Za śp. Stefana Perza w dniu imienin i za śp.Franciszka Perza

Za ś.p. Stefana Adamczaka z okazji imienin.

Z okazji imienin śp. Stefana Adamczaka.

Wtorek 03.09.2024

9:00W podziękowaniu Panu Jezusowi i Matce Bożej za kolejną wspólnie przeżytą rocznicę ślubu, za wszystkie otrzymane łaski z prosbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla całej rodziny i opiekę na dalsze lata..

Środa 04.09.2024

18:00
wolne

Czwartek 05.09.2024

18:00O światło Ducha Swiętego dla Zuzi z okazji egzaminu dojrzałości.

Piątek 06.09.2024

11:00Za śp. Jadwigę Prętką z okazji urodzin od męża z rodziną.
18:00
wolne

Sobota 07.09.2024

18:00Za śp. Krystynę Stasiak w 16 rocznicę śmierci oraz Bernarda, Józefa, Marię, Teresę, Bolesława.

Za śp. Marka Mikołajczaka z okazji urodzin.

Za śp. Cecylię Szofer i Petronelę Kaźmierczak w rocznicę śmierci; Ludwika, Jadwigę, Marcina, Leona, Józefa Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Janinę, Józefa Wojciecha, Jadwigę Wróblewskich i zmarłych z rodzin Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Kaczmarków, Hermanów, ks. Bogdana Wąsowicza, Czesławę Kalinę.

Niedziela 08.09.2024

9:00Za Parafian.
11:00W 49 rocznicę ślubu Danieli i Tadeusza z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo dla Jubilatów i całej rodziny; Z okazji urodzin Oskara z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i światło Ducha Świętego

Za śp. Mieczysławę, Antoniego Gąsiorowskich w 17 rocznicę śmierci; Marię, Antoniego, Piotra Rakowskich, Gertrudę, Józefa Marszałków, Zenona Krysia i zmarłych z rodzin Rakowskich, Kinolów, Osińskich. Edwarda Frąckowiaka, Jerzego Gracka.

W 2 rocznicę ślubu Bartosza i Aleksandry z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

Za śp. Romana, Joannę, Stanisława Matuszczaków i zmarłych z rodziny; Zenona, Stanisława, Antoninę, Andrzeja Góreckich i zmarłych z rodziny; Lucynę, Martę, Antoniego Mrówka i zmarłych z rodziny Lierów.

Poniedziałek 09.09.2024

18:00za śp. Leona Wesołka w 14 rocznicę śmierci.

W rocznicę śmierci Władysławy, Józefa, Felicji Najdków i zmarłych z rodziny.

Wtorek 10.09.2024

9:00
wolne

Środa 11.09.2024

18:00za śp. Janinę i Wiktora Gomułów i zmarłych z rodziny Łuczaków i Opiców

Czwartek 12.09.2024

18:00
wolne

Piątek 13.09.2024

18:00Za śp. Wiktorię Dziamską w rocznicę śmierci, Czesława, Jana Dziamskich.

Sobota 14.09.2024

18:00
wolne

Niedziela 15.09.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Helenę w 21 rocznicę śmierci; Stanisława Stefańskiego; Danutę Najdek; Halinę Wojciechowską; ; Zenona, Władysławę, Kazimierza Koniecznych.

O Boże błogosławienstwo i opiekę Matki Bozej dla Jubilatki oraz synowej i syna z okazji urodzin Dziękując za otrzymane dary z prośbą o dalsze łaski, zdrowie i błogosławieństwo Boże na dalsze lata zycia dla całej rodziny.

Poniedziałek 16.09.2024

18:00
wolne

Wtorek 17.09.2024

9:00
wolne

Środa 18.09.2024

18:00
wolne

Czwartek 19.09.2024

18:00
wolne

Piątek 20.09.2024

18:00
wolne

Sobota 21.09.2024

18:00Za ś.p. Krystynę Drąg w 5 rocznicę śmierci oraz za rodziny Drągów, Baranieckich i Ratajczaków.

Za śp. Jadwigę Prętką od męża z rodziną.

Za śp. Adriana Pustkowiaka z okazji urodzin; Helenę, Józefa Sprychałów; Annę i Jakuba Hojanów; Barbarę, Władysława, Pawła Tomaszewskich; Łucję, Jana Różańskich; Zdzisława Baturę; Ks. Bogdana Wąsowicza

Niedziela 22.09.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za zmarłych z rodzin Puśleckich, Roszkiewiczów, Stachowiaków, Elżbietę Macioszek, Marię, Czesławę, Antoniego Kalinów, ks. Kazimierza Heruda, ks. Bogdana Wąsowicza, ks. Kazimierza Sierpowskiego..

Poniedziałek 23.09.2024

18:00
wolne

Wtorek 24.09.2024

9:00
wolne

Środa 25.09.2024

18:00
wolne

Czwartek 26.09.2024

18:00Za śp. Helenę, Józefa Spychałów; Annę Hojan; Jakuba, Adriana Pustkowiaków; Barbarę, Władysławę, Pawła Tomaszewskich; Łucję, Jana Różańskich; Zdzisława Baturę; Ks. Bogdana Wąsowicza; Za rodzinę Ossowskich.

Piątek 27.09.2024

18:00Za śp. Karola Lubika w rocznicę śmierci, Martę, Karola Lubików, Martę Kula i zmarłych z rodzin Lubików i Woźnych .

Sobota 28.09.2024

18:00Za śp. Wacława Kaczmarka w dniu Imienin, oraz o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie.

Za śp Michała Dziurlę w 9 rocznicę śmierci oraz z okazji imienin; za Walęntynę i Szczepana Dziurlów, Marię i Stanisława Karczewskich oraz za braci, siostry i szwagrów od żony, dzieci, wnuków i prawnuków.

Za śp. Michała, Artura, Henryka Michalskich i zmarłych rodziców oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Za śp. Andrzeja Kaźmierczaka; Władysławę w rocznicę śmierci; Mieczysława, Jacka, Marka Prusakiewiczów; Władysława w rocznicę śmierci; Helenę, Zdzisława Kaźmierczaków; Marię Winkiel; Genowefę, Mariana Zameckich.

Niedziela 29.09.2024

9:00za śp. Michała, Franciszkę, Aleksandra Drobników; Helenę, Stanisława, Andrzeja Andrzejewskich, Krystynę Bajer, Teresę i Ludwika Krzeskowskich, Kubiaków, Pawlików i Łapińskich.

W rocznicę śmierci Władysława Wesołka, Kazimierza, Janusza, Leona Wesołków i zmarłych z rodziny Wesołków; Tadeusza Huchwajdę; zmarłych z rodzin Karkowskich, Ćwiertniów, Kowalskich, Romaniuków, Pluskotów.

Za zmarłych z rodzin Nawrotów, Sierantów, Gładziszewskich, Kucharskich i Nowaków.

Za śp. Helenę, Edwarda Stefańskich zmarłych z rodziny Stefańskich i Dudów; Grzegorza Liska, Zenona Binasia i Ryszarda Lemańskiego, Edmunda Przewoźnego.
11:00Za Parafian

Poniedziałek 30.09.2024

18:00W 5 rocznicę śmierci Adama Klupśa i zmarłych z rodziny.

Wtorek 01.10.2024

9:00O Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej w dniu Imienin.

Środa 02.10.2024

18:00Za śp. Mariannę, Józefa Kasperczaków, Karola Lubika, Cecylię, Józefa, Konstantego, Czesława Opalów, Anielę, Antoniego, Michalinę Opalów, Bernardyna Nowaka, ks. Tadeusza Piątkowskiego i ks. Bogdana Wąsowicza.

za śp. Teresę Henicz w rocznicę śmierci, Bronisławę Kowala, zmarłych z rodziny Heniczów, Kowalów, Wojciecha Adama Staśkowiak, Mariana Henicz, Dorotę, Aleksandra, Zofie Kaźmierczak, Stanisławę, Zygfryda Tomala

Czwartek 03.10.2024

18:00
wolne

Piątek 04.10.2024

18:00
wolne

Sobota 05.10.2024

18:00Za śp. , Zofię, Krystynę, Stanisława, Stefana Kałków, Władysławę Józefa Kaźmierskich, Danutę Ireneusza Dererzyńskich, Helenę Patan, Teresę Rzeźniczak, Halinę Ludwika Dzięciołów, Małgorzatę Ryszarda Manysiów; Ks Bolesława Krysia, zmarłych z rodzin Kałków, Kaźmierskich, Czekałów i Michalskich.

W 34 rocznicę ślubu z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny.

W 31 rocznicę ślubu Honoraty i Dariusza z podziękowaniem Panu Bogu i matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla całej rodziny, oraz za śp. Mirosława Kostaniaka i zmarłych z rodziny Kostaniaków i Gałęckich.

Niedziela 06.10.2024

9:00Z okazji 10 urodzin Łucji z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o mądrość, zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej na kolejne lata życia.

Za śp. Sławomira Waligórskiego w 7 rocznicę śmierci , Hannę i Jana Waligórskich oraz zmarłych z rodzin Maksymów i Waligórskich.
11:00Za Parafian.

Poniedziałek 07.10.2024

18:00W intencji "Margaretek".

Wtorek 08.10.2024

9:00
wolne

Środa 09.10.2024

18:00
wolne

Czwartek 10.10.2024

18:00Za śp. Zofię, Franciszka Lehmanów; Helenę, Julię, Leona Rumińskich; Jana, Marię Pocztarów; Zofię, Kazimierza Wojdów; Barbarę, Tadeusza Skotarków, zm. z rodz. Kulusów, Janiszewskich, Walkowiaków, ks. Franciszka Rumińskiego oraz Romana Rumińskiego w 1 rocznicę śmierci.

Piątek 11.10.2024

18:00
wolne

Sobota 12.10.2024

18:00Za śp. Marka Mikołajczaka z okazji imienin.

W intencji Michała w 25 rocznicę śmierci oraz za dusze w czyśćcu cierpiące.

Niedziela 13.10.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Jadwigę Prętką z okazji imienin od męża z rodziną.

Za śp. Stanisława w 20 rocznicę śmierci; Krystynę, Cecylię, Józefa, Marię, Józefa, Władysławę, Mariana Szoberów; Czesławę, Dorotę, Antoniego, Czesława, Henryka Bondyrów.

Poniedziałek 14.10.2024

18:00
wolne

Wtorek 15.10.2024

9:00
wolne

Środa 16.10.2024

18:00
wolne

Czwartek 17.10.2024

18:00W rocznicę Sakramentu Małżeństwa z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Najświętszej za otrzymane łaski z prośbą o opiekę i błogosławieństwo w rodzinie

Piątek 18.10.2024

18:00
wolne

Sobota 19.10.2024

18:00Za śp. Antoninę w rocznicę śmierci; Michała, Stanisława, Cecylię, Violettę Wachowiaków; Bogumiłę, i Marka Andrzejewskich, ks. Bogdana Wąsowicza.

Za śp. Stanisława Jabłońskiego w 7 rocznicę śmierci. Intencja od córki i wnuka.

Niedziela 20.10.2024

9:00Za śp.Marię Dziamską w 48 roczn. śmierci, za śp, Helenę Dziamską w 5 roczncę śmierci, za śp. Jana Dziamskiego w 2 rocznicę śmierc ii za zmarłych z rodz. Pasieków i Dziamskich

Za śp. Jana Plewę z okazji imienin; Kazimierę Plewę, Annę, Leona, Helenę, Sewerynę, Józefa, Wladysława Dziamskich; Teresę i Czesława Schulzów; Romana Katnera oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

za sp. Mieczysława Piglę w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Piglów, Spychałów; Józefę, Władysława Halaszów,Janinę, Leona Wachowiaków, Krystynę, Henryka Ptaków
11:00Za Parafian.

Poniedziałek 21.10.2024

18:00
wolne

Wtorek 22.10.2024

9:00
wolne

Środa 23.10.2024

18:00
wolne

Czwartek 24.10.2024

18:00
wolne

Piątek 25.10.2024

18:00
wolne

Sobota 26.10.2024

18:00Za zmarłych z rodziny Nowaków i Wożniaków, Andrzeja Pestkę, ks. Bogdana Wąsowicza oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

Za śp. Janinę i Zygmunda Wielowskich, Stanisławę i Feliksa Minge, Kazmierza Bochniaka, Szymona Dawida i wszystkich zmarłych z rodziny

Niedziela 27.10.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Rafała Peplińskiego w 29 roczn. śmierci, śp. Bogdana Peplińskiego w 5 roczn. śmierci i za zmarłych z rodziny Peplińskich , Onuków i Rudanieckich.

Poniedziałek 28.10.2024

18:00Za śp. Romana, Joannę, Stanisława Matuszczaków i zmarłych z rodziny; Zenona, Stanisława, Antoninę, Andrzeja Góreckich i zmarłych z rodziny; Lucynę, Martę, Antoniego Mrówka i zmarłych z rodziny Lierów.

Wtorek 29.10.2024

9:00
wolne

Środa 30.10.2024

18:00
wolne

Czwartek 31.10.2024

18:00za śp. Stanisława Adamczak w rocznicę śmierci

Piątek 01.11.2024

Wszystkich Świętych

9:00
wolne
14:00Za śp. Irenę i Tadeusza Grochowskich, Janinę Kałek i zmarłych z rodzin Grochowskich, Grocholskich, Molendów, Kałków, Rogali, Szymkowiaków i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Sobota 02.11.2024

18:00Za śp. Marię, Kazimierza, Ignacego, Władysławę, Jana Kamyszków; Anielę, Stanisława, Helenę, Romana, ks Jana Sobierajów; Stanisławę, Jana Błachowiaków, Jana Błachowiaka; Emilię, Juliana Reichów; Genowefę, Gracjana Świadków; Sylwestra Rzepę i zmarłych z rodzin.

Niedziela 03.11.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Frznciszka Chudego w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Chudych i Lisków

Poniedziałek 04.11.2024

18:00Za śp. Karola Lubika.

Wtorek 05.11.2024

9:00
wolne

Środa 06.11.2024

18:00
wolne

Czwartek 07.11.2024

18:00
wolne

Piątek 08.11.2024

18:00Za śp. Kazimierza Jastrzębskiego w 9 rocznicę śmierci, Teresę, Adama, Jerzego, Urszulę Jastrzębskich, Różę Guzik, Wandę i Stanisława Szmytów.

Sobota 09.11.2024

18:00
wolne

Niedziela 10.11.2024

9:00Za śp. Czesławę Obst w 9 rocznicę śmierci; za śp, Roberta Obsta i wszystkich zmarłych z rodzin Hercogów i Nowaków.

Za śp. Ludwikę Bukowską, Marię Klasę, Lucynę i Tadeusza Misztalów i zmarłych z rodziny.

Za śp Bronisławę, Katarzynę, Mieczysława Gałęckich, Stanisława Gałązkę; Bronisławę, Stanisława, Mirosława Filipowskich.

Za śp. Adriana Pustkowiaka z okazji imienin; Helenę, Józefa Sprychałów; Annę i Jakuba Hojanów; Barbarę, Władysława, Pawła Tomaszewskich; Łucję, Jana Różańskich; Zdzisława Baturę; Ks. Bogdana Wąsowicza
11:00Za Parafian.

Poniedziałek 11.11.2024

11:00
wolne

Wtorek 12.11.2024

9:00
wolne

Środa 13.11.2024

11:00Za śp. Jadwigę Łuczak w 2 rocznicę śmierci i z okazji imienin.
19:00Za śp. Stanisława, Walentynę, Stanisława Dudów, Franciszkę, Józefa, Stanisławę, Jana, Józefa Hermanów, Henrykę, Mariana, Dariusza, Bartkowiaków i zmarłych z rodziny Dudów, Hermanów, Judków.

Czwartek 14.11.2024

19:00
wolne

Piątek 15.11.2024

19:00
wolne

Sobota 16.11.2024

18:00Za śp. Konstantego Opalę w rocznicę śmierci; Cecylię, Józefa, Czesława Opala.

Niedziela 17.11.2024

9:00Za śp. Błażeja Szobra 1 rocznicę śmierci.

Za śp. Stefana Marciniaka i zmarłych z rodziny Marciniaków.

Za śp. Czesława Adamczaka w rocznicę śmierci, zmarłych z rodzin Adamczaków, Kaczmarków, Piechotów,Chudych, Kwaśniewskich, Paluszkiewiczów, Henryka Zarębę, Wacława Wawrzyniaka
11:00Za Parafian.

Poniedziałek 18.11.2024

18:00Za śp. Stanisława Zimnego w 13 rocznicę śmierci; Józefę, Weronikę, Ludwika, Franciszka Zimnych; Józefę i Wojciecha Dziamskich; Jadwigę Wieczorek, Adama Wieczorka oraz zmarłych z rodziny.

Wtorek 19.11.2024

9:00
wolne

Środa 20.11.2024

18:00
wolne

Czwartek 21.11.2024

18:00
wolne

Piątek 22.11.2024

18:00Za śp. Cecylię Szofer, Cecylię Opale, Cecylię Górską z okazji imienin; Ludwika, Leona, Józefa, Jadwigę, Marcina, Władysławę, Jana, Janusza, Mariusza Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Helenę Gola i zmarłych z rodzin Kaźmierczaków, Ziółkowskich, Kaczmarków, Hermanów, Wieczorków, ks. Bogdana Wąsowicza, Czesławę Kalinę.

Za śp. Czesława Piechockiego w 24 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny.

Sobota 23.11.2024

18:00Za śp. Józefa Stasiaka w rocznicę śmierci, oraz Krystynę, Bernarda, Konstantego, Cecylię , Józefa, Czesława i zmarłych z rodziny.

Za śp. Andrzeja Kaźmierczaka w 6 rocznicę śmierci.

Za śp. Jadwigę Prętką w 2 rocznicę śmierci od męża z rodziną.

Niedziela 24.11.2024

9:00Za Parafian
11:00za śp. Dorotę Kaźmierczak

Poniedziałek 25.11.2024

11:00
wolne

Wtorek 26.11.2024

9:00
wolne

Środa 27.11.2024

18:00
wolne

Czwartek 28.11.2024

18:00
wolne

Piątek 29.11.2024

18:00
wolne

Sobota 30.11.2024

18:00
wolne

Niedziela 01.12.2024

9:00Za Parafian.
11:00za śp. Mariana Henicz w rocznicę śmierci, Bronisławę Kowala, zmarłych z rodziny Heniczów, Kowalów, Wojciecha, Adama Staśkowiak, Teresę Henicz, Dorotę, Zofię, Aleksandra Kaźmierczak, Stanisławę, Zygfryda Tomala

Za śp. Romana Katnera w 5 rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Katnerów, Płewów, Dudków i Uryzajów. Int od żony i córek.

Poniedziałek 02.12.2024

18:00
wolne

Wtorek 03.12.2024

9:00
wolne

Środa 04.12.2024

18:00
wolne

Czwartek 05.12.2024

18:00
wolne

Piątek 06.12.2024

18:00Za śp. , Martę i Walentego Olenderków, Aniele Kazimierza Marciniaków, Jadwigę Śledzik, Krzysztofa Hamerę

Sobota 07.12.2024

18:00
wolne

Niedziela 08.12.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Henryka Liska w rocznicę śmierci, zmarłych z rodziny Lisków i Chudych.

Za śp. Stefana Perza w 16 rocznicę śmierci i za duszę w czyśćcu cierpiące.

Za śp. Zbigniewa Wiśniewskiego w 15 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 09.12.2024

18:00
wolne

Wtorek 10.12.2024

9:00za śp. Zdzisławę Kaźmierczak w 12 r. śm., Bolesława, Grzegorza Kaźmierczaków, Czesława Wieczorka

Za śp. Hieronima, Feliksę, Stanisława Łukaszewskich, zmarłych z rodzin Łukaszewskich i Kaczmarków oraz za duszę w czyśćcu cierpiące.

Środa 11.12.2024

18:00
wolne

Czwartek 12.12.2024

18:00
wolne

Piątek 13.12.2024

18:00
wolne

Sobota 14.12.2024

18:00
wolne

Niedziela 15.12.2024

9:00Za śp. Czesława, Teresę, Jana, Józefa, Mariannę, Felicję Łyszczasz; Czesława Matysika.
11:00Za Parafian.

Poniedziałek 16.12.2024

18:00
wolne

Wtorek 17.12.2024

9:00
wolne

Środa 18.12.2024

18:00
wolne

Czwartek 19.12.2024

18:00Za śp. Zygmunta,w rocznicę śmierci; Antoninę, Jana Judków.

Piątek 20.12.2024

18:00Za śp. Leona w 4 rocznicę śmierci; Cecylię, Ludwika, Józefa, Władysławę, Jana, Mariusza Szoferów; Helenę, Antoniego Mateckich, Helenę Gola i zmarłych z rodziny Kaźmierczaków, Kaczmarków, Ziółkowskich

Niedziela 22.12.2024

9:00Za Parafian.
11:00Za śp. Henrykę, Mirosława Kałków; Sławka Muchę oraz zmarłych z rodzin Piechockich, Piglów, Kałków.

Poniedziałek 23.12.2024

18:00
wolne

Wtorek 24.12.2024

9:00Za zmarłych z rodzin , Roszkiewiczów, Stachowiaków, Puśleckich, Elżbietę Macioszek, Marię, Czesławę, Antoniego Kalinów, ks. Kazimierza Heruda, ks. Bogdana Wąsowicza, ks. Kazimierza Sierpowskiego..

Za śp. Czesławę i Zbigniewa Wiśniewskich.
24:00Pasterka

Środa 25.12.2024

Boże Narodzenie

11:00Za śp. Michała, Stanisława, Artura, Henryka Michalskich ; Władysławę, Józefa, Felicję Piotrowiczów, Henryka Opalę oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Z podziękowaniem Panu Bogu i Matce Bożej za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie; Za śp. Wacława Kaczmarka, Rozalię i Jana Szymańskich; Za śp. Danutę, Zdzisława Szykownych oraz Marię Samecką

Za śp. Romana, Joannę, Stanisława Matuszczaków i zmarłych z rodziny; Zenona, Stanisława, Antoninę, Andrzeja Góreckich i zmarłych z rodziny; Lucynę, Martę, Antoniego Mrówka i zmarłych z rodziny Lierów.
12:30
wolne

Czwartek 26.12.2024

9:00
wolne
11:00Za śp. Jadwigę Prętką od męża z rodziną.

za śp. Adama Szymkowiaka w 27 rocznicę śmierci, Joannę, Nikodema Szymkowiaków, Janinę Kałek, Bronisławę, Edwarda Rogal, Józefę, Ignacego Kałków, Henrykę, Adama Koniecznych, Mariannę Czeszak, zmarłych z rodziny

Za śp. Irenę i Tadeusza Grochowskich, Janinę Kałek i zmarłych z rodzin Grochowskich, Grocholskich, Molendów, Kałków, Rogali, Szymkowiaków i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące.

Piątek 27.12.2024

18:00
wolne

Sobota 28.12.2024

18:00
wolne

Niedziela 29.12.2024

9:00Za Parafian.
11:00za śp. Czesława Wieczorka w 22 rocznicę śmierci.

Poniedziałek 30.12.2024

18:00za śp. Joannę Leśniewską w 7 r. śm. i zm. z rodz. Leśniewskich, Guzowskich, Aniołów, Łuczaków. Od córki Jadwigi z rodziną.

Wtorek 31.12.2024

16:00
wolne