Ogłoszenia duszpasterskie

Ogłoszenia duszpasterskie

 II Niedziela Wielkiego Postu

25.02.2024

 1. Młodzież klasy I i II zapraszam w niedzielę na Mszę św. o g. 11:00 a w sobotę proszę o uporządkowanie terenu. Mile widziana pomoc rodziców i chętnych parafian.
 2. Dzieci, zwłaszcza pierwszokomunijne zapraszam w niedzielę na Mszę św. o g. 9:00.
 3. Członków Caritas proszę o przygotowanie nabożeństwa Drogi krzyżowej.
 4. Alby będą do odbioru w piątek po Drodze krzyżowej.
 5. Gorzkie żale w niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 7. We wtorek i środę Msza św. o godz. 9:00.
 8. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną.
 9. Dzisiaj zbiórka do puszki na misje.
 10. W pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 17:00. W tym czasie okazja do spowiedzi.
 11. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15.
 12. Biuro parafialne czynne w czwartek po Mszy św.
 13. Zbiórka wszystkich ministrantów w sobotę o godz. 10:00.
 14. 10 i 11 marca ks. bp Zdzisław Fortuniak będzie wizytował naszą parafią. W poniedziałek 11 marca zapraszam chorych i starszych na Mszę św. z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych o godz. 10:00.
 15. Polecam Przewodnik katolicki z dodatkiem „5 minut z Bogiem. Modlitwa na każdy dzień”.
 16. W gablocie i na stronie Caritas znajdują się informacje o punkcie konsultacyjnym i wsparciu dla rodzin z problemem narkomanii i nie tylko…
 17. Zachęcam do przeczytania apelu ks. Arcybiskupa o modlitwę i post w intencji Ojczyzny.

APEL
PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
O MODLITWĘ I POST W INTENCJI OJCZYZNY
Patrząc na życie społeczne w naszym kraju trudno nie ulec wrażeniu, że
jesteśmy widzami, albo też uczestnikami walki jak gdyby „dwóch
plemion”. Nie jest jasne, jak do tego doszło. Nie chodzi wszak o dwie różne
grupy etniczne, ani nawet o podział postkomunistyczny. Można by odnieść
wrażenie, że istotą sporu są przede wszystkim partyjne interesy głównych
partii politycznych, które budują emocje społeczne prowadzące do
rozbicia poczucia wspólnoty narodowej. Ów spór toczy się – niestety – na
pograniczu szacunku dla Konstytucji Rzeczypospolitej. W tej sytuacji,
pragnę gorąco zachęcić wszystkich do modlitwy i postu w intencji naszej
Ojczyzny.
Nie chcę jednak zabierać głosu w toczącym się sporze politycznym.
Chciałbym jedynie zwrócić uwagę na zewnętrzne jego uwarunkowania,
które sprawiają, że sprawę przyszłości Ojczyzny wszyscy musimy
potraktować dziś niezwykle poważnie. Wyzwania, jakie przychodzą
zarówno ze Wschodu, gdzie toczy się wojna, jak i z Zachodu, gdzie
obserwujemy poważne zmiany kulturowe oraz dążenie do
przekształcenia Unii Europejskiej w jedno państwo, stawiają dziś pytanie
o niepodległość Polski. Nie możemy stać się pokoleniem, które przejdzie
do historii jako to, które – podobnie jak nasi ojcowie w XVIII w. –
doprowadziło do upadku polskiej państwowości. Aby uniknąć tego ryzyka
nie możemy na naszych rodaków patrzeć jak na wrogów; nie możemy
dopuścić do zwycięstwa ducha podejrzliwości i rozbicia narodowej
wspólnoty.
Konstytucja RP z 1997 r. w swojej preambule przypomina nam o
obowiązku troski o byt i przyszłość Ojczyzny. Przypomina także, że „my,
Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w
Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i
niepodzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych
źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego –
Polski”, stanowimy wspólnotę. Wspólnota, tak jak jest zakreślona w
Konstytucji, jest wspólnotą historii, kultury, a nade wszystko wspólnotą
wartości.
Gdy w 1997 r. zawieraliśmy jako społeczeństwo konstytucyjny
kompromis aksjologiczny wiele osób w Kościele katolickim w Polsce nie
było z niego zadowolonych, gdyż – jak się wydawało – zawierał on zbyt
wiele elementów aksjologii starego, komunistycznego systemu. Mam
świadomość, że dzisiaj niektórzy Polacy nie są z niego zadowoleni, gdyż
uznają, że zawiera zbyt wiele elementów nawiązujących do
chrześcijańskiego dziedzictwa narodu. Jeśli chcemy przetrwać jako
wspólnota, nie możemy w tym trudnym momencie otwierać zasadniczych
sporów odnośnie do wartości konstytucyjnych. Nie jest to zatem czas na
ideologiczną walkę. Nie jest to czas na populistyczne działania w rodzaju
referendum w sprawie aborcji. Nie jest to czas na podważanie
konstytucyjnej wartości małżeństwa jako związku jednej kobiety i jednego
mężczyzny. Nie jest to również czas na wprowadzanie do systemu
prawnego pojęcia tzw. mowy nienawiści, wykluczającego z debaty
publicznej temat wyjątkowości instytucji małżeństwa, prawo dzieci do
życia czy zgody na okaleczanie nastolatków.
Nie oznacza to, że o wartościach w ogóle nie powinno się rozmawiać. Bez
rozmowy nie sposób ich wszak przekazać następnemu pokoleniu. Nie
można jednak o nich dyskutować w duchu tzw. „kultury unieważnienia”,
ponieważ jest to rozmowa o fundamencie, na którym wznosi się nasze
państwo. Nie należy także – z uwagi na tzw. wydolność sfery publicznej –
toczyć wszystkich ważnych sporów równocześnie.
Być może w tym momencie, aby obniżyć temperaturę konfliktu
politycznego, konieczne będzie pewne uszczegółowienie niektórych
przepisów Konstytucji w zakresie podziału władz i kompetencji
poszczególnych organów. Pozwolę sobie jedynie przypomnieć słowa św.
Jana Pawła II na temat poszanowania praworządności: „Rządy, które
przestrzegają zasad praworządności akceptują w istocie ograniczenie
swej władzy i strefy wpływów” (08.10.1988). Ponieważ ludzie mają
skłonność do nadużywania władzy, w demokratycznym państwie
prawnym konieczny jest podział władz i ich równoważenie się. Chodzi o
to, aby jedna partia czy koalicja polityczna nie sprawowała pełni władzy
w państwie – jak dzieje się w ustroju totalitarnym – lecz, aby niektóre
instytucje władzy znajdowały się w pieczy sił opozycyjnych lub były w
ogóle niezależne od jakichkolwiek partii politycznych. Temu celowi służy
także konstytucyjnie zróżnicowany okres trwania kadencji
poszczególnych organów państwa. Od strony formalnej oznacza to, że
rządzący nie stoją ponad prawem, ale podlegają prawu. „Na tym właśnie
polega zasada państwa praworządnego, w którym najwyższą władzę ma
prawo, a nie samowola ludzi” (CA 44). „Istoty rządu – mówił premier
Wincenty Witos, którego jubileusz obchodzimy w tym roku – nie stanowi
komenda ani mocne gesty, dowodem siły nie jest gwałt i nadużycie, lecz
autorytet oparty na prawie i woli narodu. Oklaski gapiów i zachwyt
pochlebców mogą być komuś przyjemne, ale stanowią zarazem groźne
ostrzeżenie”.
Nie jest moim zadaniem proponowanie konkretnych działań czy reform
politycznych. Nie namawiam także do „okrągłego stołu”, ponieważ nie
wszystkim w Polsce dobrze się on kojarzy. Namawiam jednak wszystkich
polskich polityków do opamiętania, do spojrzenia na sprawy Ojczyzny z
większą powagą, do zapomnienia o własnych pożytkach, aby móc uczciwie
służyć naszym braciom i Ojczyźnie. Gra nie toczy się o to, która strona
sporu ma rację, ale o bezpieczeństwo państwa.
Apeluję, aby wszyscy, którym drogie są losy Rzeczypospolitej, otworzyli
serca i umysły na pojednanie; aby szukali możliwości rozwiązania
konfliktów targających życiem politycznym poprzez negocjacje, bez
odwoływania się do rozwiązań siłowych; aby przywrócono prawdziwy
szacunek dla Konstytucji i opartych na niej przepisów prawa.
Jako naród mamy piękną, ponad tysiącletnią historię, której ważną kartą
jest dziedzictwo Solidarności. „Solidarność – to znaczy: jeden i drugi (…).
A więc nigdy: jeden przeciw drugiemu. (…) Nie może być walka silniejsza
od solidarności” – mówił w Gdańsku św. Jan Paweł II (12.06.1987). Dzięki
tak rozumianej solidarności potrafiliśmy zmienić bieg historii Europy. Ale
w naszych dziejach mamy także bolesną kartę utraty niepodległości. Tego
błędu nie wolno nam powtórzyć. Bądźmy tym razem mądrzy przed
szkodą.
Zachęcam wszystkich Polaków do żarliwej modlitwy w intencji naszej
Ojczyzny. Szczera modlitwa łączy ludzi, a nie dzieli. Pomaga uwolnić się od
egoizmu. Pozwala uspokoić emocje. Uodparnia przed manią wyższości.
Mamy piękną tradycję modlitwy za Ojczyznę. Począwszy od kazań ks.
Piotra Skargi, po Msze św. w intencji Ojczyzny sprawowane przez bł. ks.
Jerzego Popiełuszkę. Mamy piękną tradycję odmawiania różańca w
intencji naszej ziemskiej Matki, Ojczyzny. Proszę o dołączenie do każdej
osobistej modlitwy intencji o pojednanie między Polakami i pomyślność
naszej wspólnej Ojczyzny.
Modlitwa za Ojczyznę przez przyczynę św. Andrzeja Boboli
Boże, któryś zapomnianą do niedawna Polskę wskrzesił cudem
wszechmocy Twojej, racz za przyczyną sługi Twojego św. Andrzeja Boboli
dopełnić miłosierdzia nad naszą Ojczyzną i odwrócić grożące jej
niebezpieczeństwa. Niech za łaską Twoją stanie się narzędziem Twojej
czci i chwały. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, karnością
i męstwem jej obrońców, zgodą i sumiennością w wypełnianiu
obowiązków jej obywateli. Daj jej kapłanów pełnych ducha Bożego i
żarliwych o dusz zbawienie. Wzmocnij w niej ducha wiary i czystości
obyczajów. Wytęp wszelką stanową zazdrość i zawiść, wszelką osobistą
czy zbiorową pychę, samolubstwo i chciwość tuczącą się kosztem dobra
publicznego. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują
młodzież, zaprawiając ją do posłuszeństwa i pracy, a chroniąc od zepsucia.
Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia się i ofiarności względem
Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości i przebaczenia. Jak jeden
Bóg, tak jedna wiara, nadzieja i miłość niech krzepi nasze serca! Amen.
Warszawa, dnia 19 lutego 2024 roku
✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

 

 

 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie

 I Niedziela Wielkiego Postu

18.02.2024

 

 1. Młodzież klasy I i II która nie mogła być na spotkaniach zapraszam w poniedziałek o 16:30 na probostwo.
 2. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi krzyżowej po Mszy św.
 3. Gorzkie żale w niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00.
 4. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 5. Członków Żywego Różańca zachęcam do udziału w rekolekcjach. Informacje w gablocie i na stronie internetowej parafii.
 6. Chorych odwiedzę w środę 21 lutego.
 7. We wtorek Msza św. o godz. 9:00.
 8. W sobotę spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych o godz. 10:00 w salce.
 9. Dzieciom, młodzieży, nauczycielom, rodzicom życzę radosnych ferii.
 10. W okresie Wielkiego Postu składamy tzw. daninę diecezjalną.
 11. Za tydzień zbiórka do puszki na dzieło pomocy „Ad gentes”.
 12. Modlitwa, jałmużna i post niech nas prowadzą przez święty czas Wielkiego Postu.

Ogłoszenia duszpasterskie

 VI Niedziela Zwykła

11.02.2024

 

 1. Młodzież klasy I i II ma spotkanie dzisiaj po Mszy św. o g. 11:00.
 2. W środę rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z posypaniem popiołem o godz. 9:00 i 18:00. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, od którego nie ma żadnej dyspensy: jeden posiłek do syta i dwa lekkie. Młodzi, którzy chcą świętować walentynki, niech to zrobią wcześniej.
 3. W Środę Popielcową zbiórka do puszki na pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.
 4. W piątki Wielkiego Postu nabożeństwo Drogi krzyżowej po Mszy św.
 5. Gorzkie żale w niedzielę po Mszy św. o godz. 11:00.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 7. Młodzież w wieku od 14 do 17 lat zachęcam do udziału w rekolekcjach w Pniewach w dniach 16 – 18 lutego. Dowolna ofiara.
 8. Dzieci zapraszamy na półkolonie od poniedziałku do środy.
 9. 10 i 11 marca będzie miała miejsce wizytacja kanoniczna naszej parafii.
 10. Radę Ekonomiczną zapraszam w poniedziałek po Mszy św.
 11. Parafialną Radę Duszpasterską zapraszam w czwartek po Mszy św.
 12. Członków Żywego Różańca zachęcam do udziału w rekolekcjach. Informacje w gablocie i na stronie internetowej parafii.
 13. Chorych odwiedzę w następnym tygodniu.
 14. We wtorek Msza św. o godz. 9:00.
 15. Dzieciom, młodzieży, nauczycielom, rodzicom życzę radosnych ferii.

Serdecznie zapraszam osoby należące do Żywego Różańca i Nieustającego Różańca na rekolekcje w następujących miejscach i terminach:

 1. Zaborówiec – Archidiecezjalny Ośrodek Rekolekcyjny, ul. Powstańców Wielkopolskich 24

     od 16 do 18 lutego 2024 roku, koszt: 270 zł

     Rekolekcje prowadzi Ks. Wojciech Nowak, doktorant teologii dogmatycznej (mariologii), Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie.

    Temat: Zaproszeni przez Maryję do tworzenia Wspólnoty Kościoła

 

 1. Poznań Morasko – Siostry Misjonarki, ul. Sióstr Misjonarek 10

od 23 do 25 lutego 2024 roku, koszt: 250 zł

     Rekolekcje prowadzi Ks. Dawid Wojdowski, wikariusz, Przeźmierowo.

     Temat: Maryja znakiem pociechy

 

 1. 3. Gostyń – Święta Góra

    od 1 do 3 marca 2024 roku, koszt: 280 zł

    Rekolekcje prowadzi Ks. Dawid Majda COr, oo. filipini, Gostyń.

    Temat: My chcemy Boga – usłysz naszych wołań głos.

 

 1. Pniewy – Siostry Urszulanki, ul. Św. Urszuli Ledóchowskiej 1

od 8 do 10 marca 2024 roku, koszt: 300 zł

     Rekolekcje prowadzi Ks. Amadeusz Fertig, doktorant historii Kościoła, KUL.

     Temat: Św. Józef – patron Kościoła, w którym uczestniczę

 

 1. Zaniemyśl – Ośrodek Caritas Archidiecezji Poznańskiej, ul. Nawrowskiego 34

    od 15 do 17 marca 2024 roku, koszt: 290 zł

    Rekolekcje prowadzi Ks. Michał Szremski, wikariusz, Środa Wielkopolska

    Temat: Różaniec – modlitewna troska o wspólnotę Kościoła

Zgłoszenia – wyłącznie od nadzelatorek/nadzelatorów/zelatorek/zelatorów – z podaniem imiennych list, miejscowości i parafii, należy kierować do Pani Grażyny Filipiak na adres goretti8@wp.pl lub telefonicznie: 604 937 102, w godzinach od 10:00 do 14:00, od poniedziałku do piątku. Prosimy o zgłaszanie ewentualnych rezygnacji, aby mogły skorzystać osoby z listy rezerwowej.

 

Turnusy rekolekcyjne rozpoczynają się w piątek o godz. 17:00 i kończą w niedzielę, po obiedzie o godz. 13:00. Opłatę – obejmującą także stypendium dla Rekolekcjonisty – wnosimy w ośrodku rekolekcyjnym z chwilą przybycia.

Ogłoszenia duszpasterskie

 V Niedziela Zwykła

4.02.2024

 

 1. W tym tygodniu Msza św. tylko w czwartek o godz. 18:00.
 2. W tym roku w Wielkim Poście, Gorzkie żale będą po Mszy św. o godz. 11:00. Dlatego intencje zamówione przez parafian będą odprawiane o godz. 11:00.
 3. Młodzież w wieku od 14 do 17 lat zachęcam do udziału w rekolekcjach w Pniewach w dniach 16 – 18 lutego. Dowolna ofiara.
 4. Półkolonie w ferie będą w dniach 12 – 14 lutego w salce
 5. Młodzież klasy pierwszej i drugiej zapraszam na Mszę św. w niedzielę na godz. 11:00.
 6. Na spotkanie biblijne zapraszamy młodzież, w piątek;
 7. W środę pożegnaliśmy śp. Pelagię Wolną

IV Niedziela Zwykła

28.01.2024

 1. 2 lutego obchodzić będziemy święto Ofiarowania Pańskiego, inaczej zwane Matki Boskiej Gromnicznej. Msza św. o godz. 9:00 i 18:00. W tym dniu poświęcenie gromnic. Także dzieciom pierwszokomunijnym poświecę świece. Świece niech będą te od chrztu. Jeśli się nie nadają można nabyć w zakrystii. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami. Będzie też możliwość zamówienia alby u p. Boguni.
 2. 2 lutego przypada Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Zbiórka do puszki na klasztory klauzurowe.
 3. W pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań i okazja do spowiedzi o godz. 17:00.
 4. W pierwszy piątek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu i spowiedź o godz. 17:00. Wyjątkowo nie będzie adoracji po Mszy św.
 5. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15.
 6. Parafian z Michorzewa zapraszam na Mszę św. z błogosławieństwem kolędowym we wtorek 30 stycznia o godz. 18:00 a parafian z Trzcianki i Śliwna w środę. Zapraszam także tych, którzy nie mogli być na kolędzie.
 7. Młodzież zachęcam do wzięcia udziału w rekolekcjach w Pniewach.
 8. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 9. Wszystkim Parafianom na nowy tydzień życzę błogosławieństwa Bożego.

III Niedziela Zwykła

21.01.2024

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 2. Dzisiaj zbiórka do puszki na Radio Emaus.
 3. Dzieciom klasy trzeciej poświęcę świece 2 lutego na Mszy św. o godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie z rodzicami. Świece dzieci niech mają od chrztu. Gdyby ktoś nie miał może nabyć w zakrystii.
 4. Bardzo proszę, by intencje mszalne zamawiać z wyprzedzeniem i sprawdzać, czy są poprawnie napisane. Zachęcam też do zamawiania Mszy świętych, nie tylko za zmarłych, ale i za żyjących.
 5. W tym roku w Wielkim Poście, Gorzkie żale będą po Mszy św. o godz. 11:00. Dlatego intencje zamówione przez parafian będą odprawiane o godz. 11:00.
 6. Eucharystyczny Ruch Młodych spotyka się w sobotę 27 stycznia o godz. 10:00 w salce a o 12:00 zebranie dekanalnych prezesów ministrantów.
 7. Zakończyliśmy tegoroczne odwiedziny duszpasterskie. Dziękuję za wspólną modlitwę, serdeczną atmosferę, smaczne posiłki i ofiary na utrzymanie parafii. Gdyby ktoś miał pragnienie spotkania z proboszczem, proszę się zgłosić.
 8. Parafian z Michorzewa zapraszam na Mszę św. z błogosławieństwem kolędowym we wtorek 30 stycznia, a parafian z Trzcianki i Śliwna w środę 31 stycznia.
 9. W tym tygodniu od poniedziałku do piątku nie będzie Mszy św. w parafii.
 10. Siostry urszulanki z Pniew zapraszają na różne formy rekolekcji. Informacja w gablocie i na stronie sanktuarium-pniewy.pl. W ferie będą też rekolekcje dla młodzieży.
 11. Jutro przypada 161 rocznica wybuchu powstania styczniowego. Proszę modlić się za naszą Ojczyznę.
 12. Wszystkim babciom i dziadkom z okazji ich święta życzę błogosławieństwa Bożego.

II Niedziela Zwykła

14.01.2024

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 2. We wtorek Msza św. o godz. 9:00.
 3. Za tydzień zbiórka do puszki na Radio Emaus.
 4. Dzieciom klasy trzeciej poświęcę świece 2 lutego na Mszy św. o godz. 18:00. Po Eucharystii spotkanie z rodzicami.
 5. Bardzo proszę, by intencje mszalne zamawiać z wyprzedzeniem i sprawdzać, czy są poprawnie napisane. Zachęcam też do zamawiania Mszy świętych, nie tylko za zmarłych, ale i za żyjących.
 6. W tym roku w Wielkim Poście, Gorzkie żale będą po Mszy św. o godz. 11:00. Dlatego intencje zamówione przez parafian będą odprawiane o godz. 11:00.
 7. Lektorów zapraszam na spotkanie w sobotę 20 stycznia o godz. 10:00 do salki.
 8. Msza św. „kolędowa” dla parafian z Michorzewa będzie 30 stycznia, a dla Trzcianki i Śliwna 31 stycznia.
 9. Siostry urszulanki z Pniew zapraszają na różne formy rekolekcji. Informacja w gablocie i na stronie sanktuarium-pniewy.pl. W ferie będą też rekolekcje dla młodzieży.

Plan kolędy:

15 stycznia – Krystianowo: od P. Dziamski do Sł. Dziamski, od godz. 10:00

17 stycznia – Krystianowo: od p. Rajewicz do p. Kałek, od godz. 10:00

18 stycznia – Michorzewo Huby: od p. Drąg do p. Opala, od godz. 10:00

Niedziela Chrztu Pańskiego

7.01.2024

 1. W sobotę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msza św. o 9:00 i 11:00. Przed Mszą będzie można nabyć kadzidło, kredę. W sobotę 6 stycznia nie będzie Mszy św. o godz. 18:00. Zachęcam, by nasze domy napełnić wonią kadzidła, co jest symbolem modlitwy unoszącej się ku niebu.
 2. 6 stycznia s. Edyta zaprasza na kolędowanie po Michorzewie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 11:00. Potem kolędowanie przy kościele, następnie przejście po Michorzewie. Dzieci zbierają ofiary na misje w Tanzanii.
 3. W sobotę 6 stycznia przypada też pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 10:30.
 4. Niedziela Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Tradycyjnie w Polsce kolędy śpiewamy do 2 lutego.
 5. Młodzież na spotkanie biblijne zapraszam w piątek o godz. 18:45 do salki.
 6. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia świąt, poprzez zaangażowanie na różne sposoby, p. Sobierajom dziękujemy za świąteczny wystrój kościoła. Dziękuję także za wszystkie życzenia, prezenty, dary na stół.
 7. W tym tygodniu Msza św. od poniedziałku do czwartku o godz. 9:00, w piątek o godz. 18:00.
 8. Kościół jest ogrzewany. Jutrzejsza składka przeznaczona będzie na ten cel.

Plan kolędy:

8 stycznia – Rudniki-Szosa (Ciesielski) godz. 11:00.

9 stycznia – Głuponie: (Patela, Plewa do Grochowski, od Wiciaków do Antoniewiczów  godz. 11:00.

10 stycznia – Głuponie: od 47a do 62/2 i od 7 do 11, od godz. 11:00

11 stycznia – Głuponie Wybudowania, od godz. 13:00.

12 stycznia – Głuponie: od 12 do przedszkola, 36, od godz. 10:00

15 stycznia – Krystianowo: od P. Dziamski do Sł. Dziamski, od godz. 10:00

17 stycznia – Krystianowo: od p. Rajewicz do p. Kałek, od godz. 10:00

18 stycznia – Michorzewo Huby: od p. Drąg do p. Opala, od godz. 10:00

 

Niedziela Świętej Rodziny

31.12.2023

 

 1. W Nowy Rok Msze św. o 11:00 i 12:30.
 2. W środę po Mszy św. nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
 3. 4 stycznia w pierwszy czwartek miesiąca adoracja w intencji powołań o godz. 17:15.
 4. 5 stycznia w pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od godz. 17:00.
 5. W sobotę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msza św. o 9:00 i 11:00. Przed Mszą będzie można nabyć kadzidło, kredę. W sobotę 6 stycznia nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.
 6. 6 stycznia s. Edyta zaprasza na kolędowanie po Michorzewie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 11:00. Potem kolędowanie przy kościele, następnie przejście po Michorzewie. Dzieci zbierają ofiary na misje w Tanzanii.
 7. W sobotę 6 stycznia przypada też pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 10:30.
 8. Zmarła śp. Janina Tomczak, mieszkająca wcześniej w Głuponiach. Pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 9:00. Wieczny odpoczenek…

Plan kolędy:

2 stycznia 2024 – Rudniki-Wyręby od godz. 11:00 (Piechocki)

3 stycznia – Rudniki-Niebo (Baraniecki – Z. Dziamski) godz. 10.30

4 stycznia – Rudniki-Niebo (Pigla -Stariat) godz. 10:00

8 stycznia – Rudniki-Szosa (Ciesielski) godz. 11:00.

9 stycznia – Głuponie: (Patela, Plewa do Grochowski, od Wiciaków do Antoniewiczów  godz. 11:00.

10 stycznia – Głuponie: od 47a do 62/2 i od 7 do 11, od godz. 11:00

11 stycznia – Głuponie Wybudowania, od godz. 13:00.

12 stycznia – Głuponie: od 12 do przedszkola, 36,37, od godz. 10:00

 

IV Niedziela Adwentu

24.12.2023

 1. Dziękuję rodzicom i dzieciom, które uczestniczyły w Roratach. Dzieci, które budowały szopkę wraz z św. Franciszkiem z Asyżu a nie mogły być na zakończeniu Rorat, niech przyniosą planszę do zakrystii.
 2. Pasterka będzie o godz. 24:00. W pierwsze święto Msze św. o godz. 11:00 i 12:30. W drugie święto o godz. 9:00 i 11:00. (zbiórka na KUL, WT i KUL).
 3. 27 grudnia o godz. 16:00 zapraszam na spotkanie opłatkowe Służbę Liturgiczną i Eucharystyczny Ruch Młodych z rodzinami (w salce parafialnej).
 4. W czwartek 28 grudnia Msza św. o godz. 9:00.
 5. W niedzielę 31 grudnia po Mszy św. o godz. 11:00 nabożeństwo na zakończenie roku.
 6. W Nowy Rok Msze św. o 11:00 i 12:30.
 7. 4 stycznia w pierwszy czwartek miesiąca adoracja w intencji powołań o godz. 17:15.
 8. 5 stycznia w pierwszy piątek miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Spowiedź od godz. 17:00.
 9. W sobotę 6 stycznia uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Msza św. o 9:00 i 11:00. Przed Mszą będzie można nabyć kadzidło, kredę. W sobotę 6 stycznia nie będzie Mszy św. o godz. 18:00.
 10. 6 stycznia s. Edyta zaprasza na kolędowanie po Michorzewie. Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 9:00. Potem kolędowanie przy kościele, następnie przejście po Michorzewie. Dzieci zbierają ofiary na misje w Tanzanii.
 11. W sobotę 6 stycznia przypada też pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu sercu Maryi o godz. 10:30.
 12. Na początku wieczerzy wigilijnej, w odświętnym stroju i w butach, czytamy Ewangelię wg św. Łukasza rozdział 2, wiersze od 1 do 7.

Plan kolędy

2 stycznia 2024 – Rudniki-Wyręby od godz. 11:00 (Piechocki)

3 stycznia – Rudniki-Niebo (Baraniecki – Z. Dziamski) godz. 10.00

4 stycznia – Rudniki-Niebo (Pigla -Stariat) godz. 10:00

8 stycznia – Rudniki-Szosa (Ciesielski) godz. 11:00.

Boże Narodzenie to doświadczenie prawdy o tym, że Bóg jest blisko każdego człowieka. W Kościele owej bliskości w sposób szczególny doświadczamy w czasie Eucharystii. Św. Franciszek z Asyżu pierwszy żłóbek zbudował w Greccio 800 lat temu, w 1223 r. Figura Nowonarodzonego Jezusa spoczęła wówczas w cieniu ołtarza, na którym uroczyście odprawiono Mszę świętą, aby ukazać związek między Wcieleniem Syna Bożego a Eucharystią. W tej pierwszej szopce nie było innych figurek, gdyż wokół Jezusa byli wierni i to oni stanowili wspólnotę przyjmującą Syna Bożego. Odwołując się do tego wymownego obrazu, życzę wszystkim, aby Msza święta zawsze była doświadczeniem bliskości z Bogiem.

Bóg wkroczył w naszą historię wybierając ludzką rodzinę. Od tamtego czasu każda rodzina zyskała szczególne znaczenie, a Święta Bożego Narodzenia najpełniej przeżywamy w kręgu rodzinnym, wśród przyjaciół oraz we wspólnocie parafialnej. W czasie tych Świąt podziękujmy Bogu za nasze rodziny, bliskich i przyjaciół oraz za każdy radosny dar ludzkiego życia. Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były czasem odnowy i umocnienia wiary, wzajemnej życzliwości i nadziei, która pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość! Zapraszając Jezusa Chrystusa do naszych domów Jemu powierzmy nasze słabości, kłótnie, Wszystkim wiernym dziękuję za ich wytrwałość w wierze, trwanie przy Bogu i troskę o Kościół. Dziękuję rodzicom, dzieciom i młodzieży, że nie ulegli zniechęceniu, zmęczeniu i zwodniczej modzie, które podpowiadają rezygnację z katechezy i dystansowanie się od Kościoła.

Poszukującym i wątpiącym życzę, by Boże Dziecię przyniosło pomoc oraz światło wiary. Wszystkim przekazuję szczere życzenia radosnych, rodzinnych oraz wolnych od trosk doczesnych Świąt Bożego Narodzenia!

ks. Proboszcz

III Niedziela Adwentu

17.12.2023

 1. W poniedziałek i wtorek nie będzie Mszy św. w parafii.
 2. Chorych odwiedzę w czwartek 21 grudnia.
 3. Na Roraty zapraszam w środę, czwartek i piątek o godz. 18:00, szczególnie dzieci pierwszokomunijne, które nie były ani razu.
 4. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 5. Kościół jest ogrzewany. Proszę zamykać drzwi.
 6. Do nabycia są opłatki, kartki świąteczne, kalendarze.
 7. Dzisiaj posługuje o. Daniel, oblat. Po Mszy św. można nabyć kalendarz misyjny.
 8. Bóg zapłać za dary na probostwo i wszelką życzliwość.
 9. We wtorek 19 grudnia w parafii w Buku będzie peregrynacja relikwii błogosławionej Rodziny Ulmów. Zachęcam do udziału. Program jest w gablocie i na stronie internetowej parafii. W Buku jest to także dzień spowiedzi.
 10. W przyszłą niedzielę czwarta niedziela Adwentu i Wigilia.
 11. Pasterka będzie o godz. 24:00. W pierwsze święto Msze św. o godz. 11:00 i 12:30. W drugie święto o godz. 9:00 i 11:00.
 12. Na ostatnie dni Adwentu życzę Błogosławieństwa Bożego.

II Niedziela Adwentu

10.12.2023

 1. Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w rekolekcjach i tym, którzy przygotowali uroczystość odpustową, zarówno w kościele jak i poczęstunek dla kapłanów.
 2. Chorych odwiedzę 20 grudnia.
 3. Na Roraty zapraszam od poniedziałku do piątku o godz. 18:00.
 4. Spowiedź z udziałem zaproszonych księży będzie w naszej parafii w piątek 15 grudnia w godzinach: 9:00 – 10:00 i 16:00 – 17:00.
 5. Dzisiaj zbiórka do puszki na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 6. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 7. Kościół jest ogrzewany. Proszę zamykać drzwi.
 8. Do nabycia są świece Caritas, opłatki i kartki świąteczne, kalendarze.
 9. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 9:00 strażacy przyniosą światło betlejemskie.
 10. Bóg zapłać za dary na probostwo i wszelką życzliwość.
 11. Na spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych zapraszam w sobotę 16 XII o godz. 10:00.
 12. 19 grudnia w parafii w Buku będzie peregrynacja relikwii błogosławionej Rodziny Ulmów. Zachęcam do udziału. Program jest w gablocie i na stronie internetowej parafii.
 13. Zmarł nasz parafianin, śp. Stanisław Trafny. Pogrzeb odbędzie się w środę o godz. 12:00. W sobotę pożegnaliśmy też śp. Stanisława Woźnego. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

I Niedziela Adwentu

3.12.2023

 1. Rozpoczynamy Adwent, czas przygotowania na przyjście Pana. Tegoroczne jego motto brzmi: ”Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”. Tegoroczny Adwent jest krótki. Zawsze ma cztery niedziele. W tym roku czwarta niedziela przypada w Wigilię.
 2. W poniedziałek rozpoczynamy Roraty. Zachęcam wszystkich do udziału, szczególnie dzieci, (zwłaszcza pierwszokomunijne), młodzież (zwłaszcza przygotowującą się do bierzmowania).
 3. We wtorek rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Okazja do spowiedzi pół godziny przed Mszą św. Rekolekcje parafialne i dla młodzieży ze szkoły w Trzciance, poprowadzi o. Antoni Majewski, franciszkanin.
 4. Młodzież przygotowującą się do bierzmowania zapraszam na Mszę św. i spotkanie w środę. (zwolnieni są uczniowie ze szkoły w Trzciance).
 5. W piątek odpust parafialny ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Zapraszam wszystkich parafian. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 6. Dzieciom pierwszokomunijnym poświęcimy medaliki w piątek, na Mszy św. odpustowej o godz. 18:00.
 7. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszki na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.
 8. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 9. Młodzież zapraszam na czyn w sobotę o godz. 9:00.
 10. Kościół jest ogrzewany. Proszę zamykać drzwi.
 11. Do nabycia są świece Caritas: mała 10 zł, duża 20 zł.. opłatki i kartki świąteczne.
 12. Bóg zapłać za dary na probostwo i wszelką życzliwość.
 13. Niech czas Adwentu będzie dla nas błogosławionym!

Niedziela Chrystusa Króla Wszechświata

26.11.2023

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 2. Młodzież zapraszam na czyn w sobotę o godz. 9:00.
 3. Bóg zapłać za dary na probostwo i wszelką życzliwość.
 4. Rekolekcje parafialne i dla szkoły w Trzciance odbędą się w dniach: 5-7 grudnia. Poprowadzi je o. Antoni Majewski, franciszkanin.
 5. 8 grudnia podczas Mszy św. odpustowej o godz. 18:00 dzieciom pierwszokomunijnym poświęcę medaliki.
 6. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź od godz. 17:00 i podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od 18:40 do 19:40.
 7. W pierwszą sobotę miesiąca nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17:15.
 8. Za tydzień, w pierwszą niedzielę Adwentu dzieci zapraszam na Mszę św. o godz. 9:00.
 9. W pierwszą niedzielę miesiąca składka na inwestycje parafialne.
 10. We wtorek Msza św. o godz. 9:00.
 11. W miniony czwartek pożegnaliśmy śp. Błażeja Szobra.
 12. Zmarł także ks. Jan Kasztelan, który od września był do pomocy duszpasterskiej w Buku. Wieczny odpoczynek…
 13. Na nowy tydzień życzę błogosławieństwa Bożego.

XXXIII Niedziela

19.11.2023

 1. Dziękuję za sprzątanie kościoła i ofiarę na kwiaty.
 2. Młodzież szkoły średniej zapraszam na czyn w sobotę o godz. 9:00.
 3. Bóg zapłać za dary na probostwo i wszelką życzliwość.
 4. Na spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych zapraszamy w sobotę o godz. 10:00 do salki.
 5. We wtorek Msza św. o godz. 9:00.
 6. Chorych odwiedzę w najbliższą środę.
 7. Rekolekcje parafialne odbędą się w dniach: 5-8 grudnia.
 8. 8 grudnia podczas Mszy św. odpustowej dzieciom pierwszokomunijnym poświęcę medaliki.
 9. W przyszłą niedzielę uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to też święto Eucharystycznego Ruchu Młodych.
 10. Biuro parafialne czynne w czwartek po Mszy św.
 11. Na nowy tydzień życzę błogosławieństwa Bożego.
 
 

Dodaj tu swój tekst nagłówka

Dodaj tu swój tekst nagłówka