Eucharystyczny Ruch Młodych

Eucharystyczny Ruch Młodych jest ruchem gromadzącym dzieci i młodych, którzy razem
przeżywają Ewangelię i z Jezusem chcą budować nowy świat. Ruch ten powstał we Francji w 1916 r., założony przez jezuitę o. Bessier’a.

W Polsce pierwsze Koła Krucjaty założyła św. Urszula Ledóchowska w Pniewach w 1925 r. Obecnie ERM liczy ok. 3 miliony członków na całym świecie.


Zasady Eucharystycznego Ruchu Młodych
1. Czytaj Ewangelię,
2. Żyj Mszą świętą,
3. Kochaj bliźnich,
4. Bądź trzynastym apostołem.


Obowiązki członka Eucharystycznego Ruchu Młodych
1. Codzienna modlitwa poranna i wieczorna.
2. Częsty i pełny udział we Mszy świętej,
3. Nawiedzanie i adoracja Jezusa Eucharystycznego.
4. Żywa łączność z Kościołem i wspieranie Ojca Świętego.
5. Gorliwe uczestnictwo w życiu Kościoła lokalnego.
6. Solidarność w pracy szkolnej i na katechezie.
7. Aktywny udział w spotkaniach wspólnoty ERM.
8. Prowadzenie systematycznej pracy nad sobą.
9. Wrażliwość na potrzeby otoczenia.
10. Unikanie alkoholu, tytoniu i narkotyków.


Rycerze i Rycerki ERM-u mają swojego Króla. Jest nim Jezus Eucharystyczny – Chrystus Król. Dlatego też Uroczystość Chrystusa Króla i Uroczystość Bożego Ciała to święta patronalne ERM.

Królową ERM jest Maryja Panna, Matka Jezusa, a szczególnym patronem jest także św. Stanisław Kostka.

W naszej parafii do ERM-u należą młodzi ludzie i dzieci ze szkoły podstawowej . Spotykają się w każdą 2 i 4 sobotę miesiąca, by poznawać życie Eucharystią, czytać i rozważać Pismo Święte, a także dzielić się radościami, przeżyciami, spostrzeżeniami. Ponadto w pierwszy piątek miesiąca o godz. 17:00 członkowie ERM prowadzą adorację.

Zachęcamy do udziału w Eucharystycznym Ruchu Młodych – czekamy na WAS!